Заповеди на кмета: Дата на публикуване 
Заповед за предоставяне на полски пътища за стопанската 2018-2019 г.
Приложение 1
04.01.2019
Заповед №РД-25-2363/22.11.2018г. 03.01.2019

Други заповеди: Дата на публикуване