Име Длъжност Декларация за имущество и интереси Дата на публикуване
Диян Димитров Секретар Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Нели Иванова Временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство Ивански
Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Петя Петкова Гл. специалист – с. Царев брод Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Сиябе Али Гл. специалист – с. Друмево Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Силвия Дамянова Гл. специалист – с. Дибич Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Пепа Йонкова Гл. специалист – км. Струйно Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Кръстинка Стоянова Гл. специалист – с. Салманово Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Радостина Карова Гл. специалист – с. Вехтово Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Севджан Мустафа Гл. специалист – с. Новосел Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Йорданка Василева Гл. специалист – с. Черенча Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Зойка Кирилова Ст. специалист – с. Велино Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Жулиета Василева Ст. специалист – с. Радко Димитриево Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Милка Василева Ст специалист – с. Панайот Волово Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Селиме Емин Ст. специалист – с. Ветрище Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Стела Костова Ст. специалист – с. Лозево Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Албена Трендафилова Ст. специалист – с. Васил Друмев Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Наталия Никитюк Гл. специалист – с. Коньовец Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Марияна Димитрова Гл специалист – с. Мадара Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Светлана Маркова Кметски наместник – с. Овчарово Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Жанета Асенова Стажант-одитор Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Екатерина Драгиева Ръководител „Вътрешен одит“ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Пламен Панайотов Финансов контрольор Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Маргарита Мешикова Секретар МКБППМН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Десислава Петрова Директор на дирекция БФЧР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Росица Николова Началник отдел ЕБС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Диляна Димитрова Ст. счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Антония Ангелова Ст. счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Тинка Стоичкова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Ивелина Атанасова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Весела Христова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Венета Чобанова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Михаела Маринова Ст. специалист ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Радка Костадинова Ст. специалист касиер Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Елисавета Николова Счетоводител Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Диляна Христова Началник на отдел БЧР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Светлана Мутафчиева Гл. експерт ЧР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Соня Стефанова Гл. експерт ЧР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Елена Божанова Мл. експерт РЗ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Петина Даскалова Мл. експерт ЧР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Илиана Симеонова Началник отдел МДТБО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Ели Никова Гл. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Живка Иванова Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Къймет Али Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Мария Русева Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Зелиха Насуф Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Иванка Ничева Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Румяна Георгиева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Соня Иванова Специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Валя Ангелова Специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Наргис Яха Ст. инспектор ДП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 18.10.2018
Катя Иванова Директор на дирекция ГРИПО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Катя Николова Началник на отдел ГРС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Даринка Кръстева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Анелия Георгиева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Христо Каракашев Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Ана Матеева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Мила Маринова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Димитринка Минчева Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Кремена Георгиева-Калева Началник на отдел ПОИО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Йоана Станчева Ст. юрисконсулт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Иван Кавръков Ст. юрисконсулт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Биляна Пейчева Ст. юрисконсулт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Цвета Стилянова Ст. юрисконсулт ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Анелия Йорданова Юрисконсулт ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Радослава Хаджииванова Ст. експерт ЗОП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Николай Николов Ст. експерт ИО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Даниела Стоянова Ст. експерт ПИТ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Ралица Николова Ст. експерт ПИТ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Роза Енчева Гл. експерт ВО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Стойчо Стойчев Гл. експерт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Бейнур Ахмед Гл. експерт УС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Георги Янков Гл. експерт  АБУТ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Дилян Узунски Гл. експерт ОМП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Катя Великова Гл. специалист ОМП Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Красимир Косев Гл. специалист ПДЗН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Данаила Иванова Гл. специалист Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Валентина Йорданова Директор на дирекция УТ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Росен Христов Гл. експерт КР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Велко Петков Гл. експерт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Николай Станчев Гл. експерт ПК Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Десислав Димитров Гл. експерт АТОН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Кирил Вълев Ст. експерт КС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Георги Георгиев Гл. специалист КС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Ангелинка Въчева Гл. специалист АТОН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Дарина Вичева Гл. специалист АТОН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Валя Ботева Гл. специалист АТОН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Даниела Иванова Гл. специалист АТОН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Добринка Павлова Гл. специалист АТОН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Борислав Бойчев Гл. специалист КПИЛ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Стоянка Михайлова Гл. специалист ИД Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Мариана Славчева Техн. сътрудник Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Анатоли Николов Началник отдел ИЕ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Спас Спасов Гл.експерт ПИ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Ивелин Йорданов Гл. експерт ИОиГИС Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Десислава Лунчева Гл. експерт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Ирина Христова Гл. експерт ОВЕЕ Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Живка Атанасова Гл. експерт Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Маргарита Канаврова Гл. експерт  ИКР Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Наталия Господинова Ст. експерт КЗУО Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Маргарита Матеева Ст. експерт ИКОКН Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Татяна Бозова Гл. специалист ИК Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Недко Недев Гл. специалист ИК Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018
Биляна Иванова Гл. експерт ETEE Чл. 35, ал. 1, т.1 Чл. 35, ал. 1, т.2 22.10.2018