Отчети за изпълнение на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз

  •  КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
    • Месечен касов отчет за 2017
Месец Дата на публикуване
 Януари 13.02.2017 г.
 Февруари 14.03.2017 г.
 Март 12.04.2017 г.
 Април 12.05.2017 г.
 Май 15.06.2017 г.
 Юни 14.07.2017 г.
 Юли 14.08.2017 г.
 Август 12.09.2017 г.
 Септември 01.11.2017 г.
 Октомври 14.11.2017 г.
    • Тримесечен касов отчет за 2017
Месец Дата на публикуване
 I-тримесечие 2017 03.05.2017 г.
 II-тримесечие 2017 01.08.2017 г.
 III-тримесечие 2017 01.11.2017 г.

 

Дейности