Отчети за изпълнение на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз

  • КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2018 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
    • Месечен касов отчет за 2018
Месец Дата на публикуване
Януари 23.02.2018 г.
 Февруари 15.03.2018 г.
 Март 03.05.2018 г.
 Април 16.05.2018 г.
 Май 18.06.2018 г.
 Юни 01.08.2018 г.
 Юли 10.08.2018 г.
 Август 13.09.2018 г.

 

Дейности