Отчети за изпълнение на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз

  • КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2018 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
    • Месечен касов отчет за 2018
Месец Дата на публикуване
Януари 23.02.2018 г.
 Февруари 15.03.2018 г.
 Март 03.05.2018 г.
 Април 16.05.2018 г.
 Май 18.06.2018 г.

 

Дейности