Отчети за изпълнение на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз

  • КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
    • Месечен касов отчет за 2019
Месец Дата на публикуване
Януари 22.02.2019 г.
Февруари 20.03.2019 г.
Март 18.04.2019 г.
 Април 13.05.2019 г.
 Май 18.06.2019 г.

Дейности