• ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
Тримесечие Дата на публикуване
I-тримесечие 2017 03.05.2017 г.
II-тримесечие 2017 01.08.2017 г.
III-тримесечие 2017 01.11.2017 г.

 

Дейности