• ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
Тримесечие Дата на публикуване
I-тримесечие 2018 03.05.2018

Дейности