Докладваха каква е готовността за работа при зимни условия в община Шумен - Община Шумен

Докладваха каква е готовността за работа при зимни условия в община Шумен

Готовност за работа при зимни условия заявиха по време на заседанието на Щаба за защита при бедствия кметовете и кметските наместници на населените места в общината, фирмите по зимното поддържане на улиците в града и пътищата в общината, специалистите от сферата на водоснабдяването, електроснабдяването, здравеопазването, обществения ред и обществения транспорт. Осигурено е нормалното функциониране на яслите, детските градини и училищата. Актуализиран е планът за защита при бедствия, определени са дежурните екипи на денонощен режим на работа при усложнена обстановка, сградният фонд и техниката са подготвени за експлоатация при зимни условия. Доброволното формирование в община Шумен също има готовност да се включи при необходимост.

„Този път зимата не трябва да ни изненадва, защото ще търся персонална отговорност от веси от вас“, обърна се към участниците в заседанието на Щаба кметът Любомир Христов. „Имайте пред вид, че с приоритет в зимни условия е почистването на подходите към яслите, детските градини и училищата, осигуряване на спешна медицинска помощ“, напомни Христов.

Фирма Барс АД, която поддържа общинската пътна мрежа и селата, и фирмите РТК ООД, Екомакс ООД и Е-ПЛАНТ АД, които почистват уличната мрежа на града, представиха справка за наличната техника. Техни представители информираха, че имат заредени на склад достатъчно сол и инертни материали. Община Шумен разполага с верижен влекач АТС-712, който при извънредни ситуации  ще бъде използван за транспортиране на болни, родилки, пътници от закъсали превозни средства, за проправяне на път за линейки, извличане на МПС и др.

Извършена е профилактика на електросъоръженията на територията на общината, съобщават от Мрежовия експлоатационен район – Шумен и Енерго Про. Продължава подрязването на клоните на дърветата, за да се осигури проводимост на електропроводите.  От Шумен – пътнически автотранспорт заявяват, че всички автобуси от градския транспорт са преминали основен технически преглед и е осигурено необходимото количество гориво. Районната служба “Противопожарна безопасност и защита на населението” ще осъществява денонощно дежурство с два екипа. Осигурени са 6 пожарни автомобила с повишена проходимост, МТЛБ – 1, АТВ – 1, УТВ – 1, които са снабдени с вериги и два специализирани автомобила. Районното управление на МВР – Шумен има готовност за създаване на организация за работа при зимни условия.  От ВиК съобщават, че е направена профилактика на съоръженията. Центърът за спешна медицинска помощ разполага с 11 медицински екипа. За болните на хемодиализа, които живеят извън Шумен, е осигурен стационар при необходимост в областната болница. Създадена е организация за подслоняване на хора в кризисните центрове в Струйно, Радко Димитриево, Друмево и Белокопитово.

Всички училища, детски градини и ясли общинска собственост са топлофицирани. Превозването на децата и учениците се извършва с 10 автобуса. Всички са преминали без забележки техническите прегледи пред ДАИ. Създадена е организация за временно настаняване в средищните училища при усложнена пътна обстановка.

По информация на кметовете на села населението е снабдено с дърва за огрев. При необходимост могат да бъдат доставени допълнителни количества, тъй като и в момента общината разполага с близо 200 кубика дърва на склад.