Забранява се незаконният добив на инертни материали по поречието на Камчия - Община Шумен

Забранява се незаконният добив на инертни материали по поречието на Камчия

Във връзка с констатирани случаи на незаконен добив на чакъл и пясък от речните наноси по течението на Камчия, със заповед на кмета на община Шумен изрично се забранява добиването на инертни материали от фирми и физически лица, които не притежават необходимите разрешителни документи.

Със същата заповед се възлага на кметовете на селата Мараш, Салманово, Радко Димитриево и Ивански да осъществяват контрола по извършването на търсене, проучване и добив на подземни богатства. Нарушителите – без разрешително или с концесия, чието действие е спряно, ще бъдат санкционирани.