Комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация - Община Шумен