Крисимир Вълчев: Всяко дете трябва да бъде ефективно включено в образователната система - Община Шумен

Крисимир Вълчев: Всяко дете трябва да бъде ефективно включено в образователната система

Държавата с всичките си институции и политики трябва да направи така, че всяко едно дете да бъде включено в образователната система. То трябва не просто да бъде обхванато, т.е. записано, което вероятно ще бъде по-лесно. Оттам нататък от изключително важно значение е то да бъде ефективно включено в образователния процес, каза днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на работна среща с  директори на училища, детски градини и представители на образователните институции от шуменска област.

По-рано днес той се срещна с кмета на Шумен Любомир Христов заедно с народните представители Румен Генов и Димитър Александро, областния управител проф. Стефан Желев, заместник-кметовете Найден Косев, Светлана Маркова и началника на РУО Светла Милева.

Пред работещите в сферата на образованието министърът напомни, че министерството се е заело сериозно със задачата да се облекчи административната тежест, която допълнително натоварва педагозите. Вълчев призова директорите на детски градини, училища и образователни центрове да изпращат предложения, които опитът е показал, че могат да бъдат добра база за промяната на нормативната уредба в тази посока.

По думите му МОН е в дълг към професионалното образование, защото досега не е правено достатъчно.  Той обясни, че се очаква промяна в Закона за предучилищното и училищното образование, свързана  със Закона за държавния бюджет, който предстои да бъде обнародван. В него е заложено увеличение на средствата за професионалните гимназии за обучение по професиите, за които има недостиг на пазара на труда. Предвидени са и допълнителни стипендии за учениците, увеличаване на приема в професионалните училища и професионалните паралелки. Предстои да се направят списъци на търсените професии  на регионално ниво и заедно с бизнеса да се работи за обучението и професионалната квалификация на кадрите.

Министерството на образованието е стартирало и мерки за намаляване тежестта на раниците, въпрос, който беше поставен на обществено обсъждане, обясни Вълчев. Предвидено е да се разделят най-големите учебници в две части, да се отпечатват на по-лека хартия, водени са разговори с най-големите издателства да се осигури достъп до електронно четивни варианти на учебниците, да се увеличи броят на интерактивните класни стаи, оборудването с мултимедийни устройства, интерактивни дъски и т.н.

По-късно министър Вълчев, заедно с кмета Любомир Христов, народните представители Димитър Александров, Румен Генов и проф. Стефан Желев наградиха победителите  в традиционния коледен турнир по футбол на учителите от област Шумен. Церемонията се проведе в многофункционалната спортна зала на СУ „Йоан Екзарх Български“.