Нова техника за предприятието по чистотата - Община Шумен

Нова техника за предприятието по чистотата

С три нови сметосъбиращи машини вече е оборудвано общинското предприятие „Чистота“. Камионите са Мерцедес, два от тях са с вместимост 16 кубика, а третият е 20-кубиков и в момента се намират в двора на Регионалното депо за твърди битови отпадъци в „Дивдядово“. Предстои доставката на контейнери, мотометачка и мотомиячка. С тях през пролетта ще започне събирането и извозването на сметта на половината от територията на града, т.е. в районите, където ще работи общинското предприятие.

„Очаква се то да започне да функционира в пълния си капацитет през месец март. В момента камионите са в процес на регистрация. Преди това получихме товарен самосвал за нуждите на депото, фадрома и водоноска. През тази година сме заложили в нашата инвестиционна програма допълнителна техника,“ обясни пред журналисти заместник-кметът по строителство и екология инж. Боян Тодоров. През следващата седмица представители на фирмата доставчик ще дойдат в Шумен да настроят електрониката на вариопресите. Фирмата се ангажира и с обучението на екипите, които ще обслужват сметосъбиращите камиони.

„С колкото повече техника разполагаме, толкова по-добре ще можем да си вършим работата, но за момента сме предложили в проектобюджета да купим една мотометачка и една мотомиячка. Бюджетът все още се обсъжда и със сигурност ще стане ясно след неговото приемане,“ добави директорът на предприятието Евгений Цанков.

Около 1.5 милиона лева струва купуването на техниката до момента, включително и на новите три камиона. Предвижда се в бюджета за тази година да бъдат заделени още 800 хиляди лева.

Боян Тодоров припомни, че общината отмени обществената поръчка за съдовете за смет заради лошото качество на контейнерите, които бяха доставени от спечелилата с предложение за най-ниска цена фирма.

„Поискахме мостра от спечелилата фирма. Комисия направи оглед, имахме забележки, които не бяха отстранени. И сами виждате, че материалът, от който са изработени казаните, е некачествен, заварките са лошо изпълнени, капаците трудно се отварят и затварят, острите ръбове са опасни и затова се наложи да бъде обявена нова обществена поръчка,“ обясни директорът на предприятието.