Община Шумен дава 30-дневен срок на строителното обединение „АКВА БИЛД – ШУМЕН“ да завърши качествено ремонта на ул.“Червена роза“ - Община Шумен

Община Шумен дава 30-дневен срок на строителното обединение „АКВА БИЛД – ШУМЕН“ да завърши качествено ремонта на ул.“Червена роза“

Във връзка с възникналите дефекти по асфалтовата настилка след  изпълнението на проектите за рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа и за интегриран воден цикъл, община Шумен прикани изпълнителя да извърши съответните ремонти. След две писма до фирмата от края на март и средата на май, тази година – през юли все пак ремонтни дейности бяха извършени.  След приключването им обаче при съвместна проверка от страна на общината и на В и К – Шумен стана ясно, че не са възстановени в пълен обхват доста големи участъци  – цялото платно на бул. „Симеон Велики“ и улиците „Антим I“, „Ален мак“ и най-вече „Червена роза“, където просто е изрязан асфалтът там, където има пропадания  и е уплътнена настилката само непосредствено под асфалтовия слой. Вероятно това  технологично решение компрометира трайността на покритието, което се руши лесно при недобре уплътнена основа.

С оглед констатираното некачествено извършване на възстановителните дейностите община Шумен дава на изпълнителя срок от 30 календарни дни да ремонтира за своя сметка проблемните трасета и особено обратния насип по протежение на целия изкоп на ул. „Червена роза“. В противен случай общината ще претендира по съдебен път за всички разходи по отстраняването на последиците от зле свършената работа. От фирмата ще се търси отговорност и за пътните инциденти, които биха възникнали в станалите опасни след ремонта участъци.