Наредби - Община Шумен
 Наименование Последна промяна:
07.06.2018
07.03.2018
01.03.2018
07.07.2017
07.07.2017
 29.12.2016
 04.10.2016
01.08.2018
07.07.2016
01.08.2018
29.06.2015
06.04.2017
05.10.2017
 13.11.2013
08.02.2013
07.06.2018
 29.12.2016
03.01.2013 
01 .03.2018
05 .08.2016
 26.07.2017
03.05.2018
 17.08.2011
 04.04.2018
03.10.2013
07.04.2011
06.10.2016
13.10.2006 
06.10.2016
04.08.2008
07.04.2010 

 

Отменени наредби: