Почистиха язовирните стени и речните корита в общината - Община Шумен

Почистиха язовирните стени и речните корита в общината

14-те общински язовира са в добро техническо състояние в началото на есенно-зимния сезон, съобщиха пред журналисти заместник-кметът по строителство и екология инж. Боян Тодоров и хидроспециалистът Елена Григорова.„Смятаме, че сме готови за есенно-зимния сезон. Една от основните задачи на нашето упревлание е сигурността на гражданите, затова се постарахме максимално да почистим водоемите така, че да предотвратим евентуални аварии при поройни дъждове и тежки климатични условия,“ обясни инж. Тодоров.

Почистени и където е необходимо са ремонтирани входящите и изходящите шахти, всички изпускателни кранове работят нормално, премахната е растителността от язовирните стени и преливниците, за да се осигури нормална проводимост. “Въпреки че язовирът в село Градище не функционира като водно съоръжение поради липса на приток на вода, имахме предписание от Държавната агенцията по метрология и технически надзор да разкрием и почистим изходящата и входящата шахта, за да може при евентуално завиряване той да се използва като ретензионен и сме изпълнили това предписание,”  обясни главният експерт по отбранителна и мобилизационна подготовка Дилян Узунски.

Главният специалист по превенция и защита на населението Красимир Косев съобщи още, че водата във водоемите е в разпоредените нива и в тях има достатъчно свободни обеми, които могат да поемат по-големи количества дъждовни води. Задължение на кметовете на  населените места заедно с наемателите е да извършват периодични проверки и да следят за изправността на съоръженията. Ангажимент на общината е да поддържа изградения с европейски средства отводнителен канал в селата Салманово, Панайот Волово и Белокопитово.

Почистването на речните корита на Поройна и Енчова и на деретата започна още през миналата есен и продължи и тази година. Обилните дъждове през изминалите почивни дни показаха, че проводимостта им е добра. Целта е да се предотвратят наводнения. По думите на Косев, показателен е фактът, че през почивните дни, когато само в събота на територията на община Шумен са паднали 59 литра на квадратен метър при 36 литра месечна норма за октомври, няма нито един подаден сигнал. Работата по тях продължава, като до момента са почистени деретата в селата Салманово, Панайот Волово, Лозево и Новосел.

На територията на община Шумен има 14 общински язовира. За поддържането на 11 от тях отговарят наемателите им. Грижата за язовирите край Мараш, Овчарово и Градище е на общината. “Стените им, около изпускателите, около преливниците не бяха чистени от растителност може би повече от 10 години. На някои места имаше пораснали вече големи дървета”, каза Дилян Узунски. Чистенето им излязло 29 хил. лв. Ангажимент на общината е да поддържа изградения с европейски средства отводнителен канал в селата Салманово, Панайот Волово и Белокопитово.

В община Шумен потенциално опасни се водят язовирите край Салманово, Дибич, Белокопитово и Лозево. Те обаче са в добро състояние.