Природоматематическата гимназия в Шумен получи 224 446 лева за оборудване на кабинети и за изграждане на спортно игрище - Община Шумен

Природоматематическата гимназия в Шумен получи 224 446 лева за оборудване на кабинети и за изграждане на спортно игрище

На съвместна пресконференция кметът на община Шумен Любомир Христов и заместник-директорът на Профилираната природоматематическа гимназия “Нанчо Попович” Вилиола Любенова бе оповестено, че средствата са отпуснати от Министерството на образованието и науката и вече са по сметката на училището.

Образованието е един от приоритетите при управлението на този кабинет и аз искам да благодаря на правителството за подкрепата, която ни оказва по отношение на обновяване на образователната инфраструктура, обясни Христов пред журналисти. „На среща с министъра на образованието Красимир Вълчев обсъдихме възможността да бъдат отпуснати допълнително средства за обновяване на материалната база в училищата. Профилираната природоматематическа гимназия “Нанчо Попович” в Шумен е едно от училищата, които получават такива пари.“  Кметът Христов посочи, че едно от условията за получаване на допълнителни средства, е да са постигнати високи резултати в цялостната учебно-възпитателна работа. Тази политика на правителството ще продължи и през следващата година. Средствата за образование се увеличават. Предвиденият ръст на разходите в тази сфера за 2018-та година е близо половин милиард. „Увеличава се заплащането на труда в сферата на образованието, подобряват се условията, модернизира се материалната база, надявам се, че и качеството на образованието ще се повиши.“

Заместник-директорът на гимназията Вилиола Любенова съобщи, малко повече от 124 000 лева са предвидени за оборудване на 15 интерактивни класни стаи с проектори и лаптоп, интерактивни дъски и 60 стационарни компютъра. Използването на нови информационни и комуникационни технологии ще повиши качеството на преподаването и ученето. В момента в него има три интерактивни класни стаи и с новите ще станат общо 18. Повече от половината преподаватели в училището са преминали обучение и притежават квалификация за прилагане на новите образователни технологии.

ППМГ ежегодно през месец ноември е домакин на Есенното национално състезание по информатика “Джон Атанасов”, включено в календара на МОН, и на Международния турнир по информатика “Джон Атанасов”. За провеждането на тези състезания в училището се налага да бъдат оборудвани повече от 100 работни места. Новите стационарни компютри ще осигурят дългосрочно качествен учебен процес по информатика и информационни технологии.

„Благодаря на кмета на общината г-н Христов за съдействието и на правителството за този подарък преди Коледа. Ще го оползотворим по най-добрия начин.“

С останалите 100 000 лева ще бъде изградено комбинирано игрище за баскетбол и волейбол. То ще бъде построено на откритата спортна площадка в двора на училището.  В момента на този терен има няколко игрища, които не се използват, поради силно амортизираното асфалтово покритие. Училището има изработен и утвърден проект за ново игрище с площ 500 кв.м.