Произнесе се оценителната комисия за новата визия за развитие на пешеходната зона на бул. „Славянски“ - Община Шумен

Произнесе се оценителната комисия за новата визия за развитие на пешеходната зона на бул. „Славянски“

На 02.08.2017 г., в зала 203 на Община Шумен се състоя заседание на оценителната комисия, която трябваше да оцени двата варианта на предпроектни обемно-пространствени проучвания за  новата визия на пешеходната зона на града. В присъствието кмета на община Шумен, заместник-кметове, журналисти, граждани и представители на КАБ и КИИП авторите представиха своите концепции, след което работата на комисията продължи на експертно ниво.

В заключение, след проведения „състезателен диалог“, обсъждане и оценка на представените предложения, комисията единодушно реши да раздели работата по новия облик на центъра между двата екипа. Така западната част на пешеходна зона, от х-л „Мадара“ до сградата на Военното окръжие, се възлага за следваща фаза на проектиране  на колектива  в състав: арх. Красимир Генов, арх. Николай Симеонов, арх. Даниела Славова, л. арх. Веселин Василев, к. арх. Явор Генов. Източната част   на пешеходна зона, от Военното окръжие до пл. „Кристал“, ще се възложи на екипа на архитектите Добрил Добрев, Георги Маринов,  Дарий Аврамов и Камен Добрев.

Процедурите ще се извършат по реда на Закона за обществените поръчки и специализираното законодателство. На базата на направените от комисията изводи община Шумен ще изготви подробно задание за изготвяне на следващите фази на проектиране – идеен предварителен проект и технически проект.