16 юли 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени Разрешения за строеж № 129, 130 и 131 от 12.07.2018г
За обекти:
№ 129 „Монтаж на въздушна оптична кабелна мрежа на „Булсатком“ ЕАД за телекомуникационниуслуги по съществуваща стълбова мрежа в с. Дибич, Община Шумен, собственост на „ЕРП-Север“АД.
№ 130 „Жилищна сграда на два етажа“ в УПИ Х-1603, кв.53, гр.Шумен
№ 131 „Промяна на предназначение и преустройство на I-„кафе-ттихи игри“ и II-„Ресторантбългарска гозба и коктейл сладолед“ в офиси“ в УПИ I „ЖС, услуги, клуб, пощенски клон, РЕП, магазин, подземни гаражи и озеленяване“ , кв.245, гр.Шумен.


02 юли 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 121 от 29.06.2018год. за обект „Преустройство и смяна предназначение на част от жилищна сграда в жилище“ в УПИ II –„ЖК, магазини и стол“, кв.177 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.666.192.1 по КК на гр. Шумен , ул.”Янко Сакъзов” №5А с възложител Екатерина  Алексиева
№ 122 от 29.06.2018год. за обект „Многофамилна жилищна сграда с фризьорски и козметичен салон, магазини и гараж” в УПИ ХI-341, кв.231 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.341 по КК на гр. Шумен, ул.“Университетска“ с възложители: Арменско църковно настоятелство на „Арменска апостолическа православна църква „Света Богородица“- гр.Шумен и „ГЛОБ СТРОЙ“ЕООД-Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет.3, стая 328А,  през приемните дни на Общината.


29 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
№ 120/ 29.06.2018год. за обект „Многофамилна жилищна сграда с магазини“ в УПИ ХIII-2560, кв.126 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.664.667 по КК на гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ с възложител „Атрактив хаус“ООД-Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


26 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 117 / 25.06.2018год. за обект „Преустройство и смяна предназначение на помещение от магазин за промишлени стоки и склад(част от сутерен) в жилищни помещение – стаи“ в УПИ ХVIII –3372, кв.139 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.664.450.1 по КК на гр. Шумен , ул.”Хан Аспарух” №7 с възложител ЕТ“Димо Димов-Комерс“-Шумен .
№ 118 / 25.06.2018год. за обект „Плътна ограда с максимална височина до 2,20м към границите със съседни урегулирани имоти 83510.663.166, 83510.663.142, 83510.663.139 и 83510.663.418 по КК на гр.Шумен, разположена изцяло в имота на възложителя” в УПИ I-ви, кв.233-3 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.650 по КК на гр. Шумен , м/ст „Смесе“, ул.”Еделвайс” № 3 с възложител Недко Недев.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


25 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 114/21.06.2018год. за обект „Подпорни стени и ограда“ в УПИ V –9575, кв.226 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.548 по КК на гр. Шумен , ул.”Еделвайс” №3 с възложител Георги Георгиев .
№ 115/21.06.2018год. за обект „Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване – гараж” в УПИХIII –411, кв.136 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.197 по КК на гр. Шумен , ул.”Панайот Волов” № 54 с възложител Тошо Тодоров.
№ 116/21.06.2018год. за обект „Надстройка на част от съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VI –2907, кв.165а по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.666.239 по КК на гр. Шумен , ул.”Пенчо Славейков” № 5 с възложител Илиян и Елица Димитрови.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


20 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 107/19.06.2018год. за обект „Жилищна сграда на два етажа“ в УПИ ХIII –667, кв.234-4 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.667 по КК на гр. Шумен , ул.”Университетска” с възложител „ЛИДЕР ОЙЛ“ООД- Шумен.
№ 108/19.06.2018год. за обект „Жилищна сграда с магазин за авточасти и автомивка” в УПИ I –549, кв.220а по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.549 по КК на гр. Шумен, ул.”Перуника” № 26 (продължение) с възложител Кязим Мехмедемин.
№ 109/19.06.2018год. за обект „Пристройка с площ 35кв.м към първи етаж от двуетажна жилищна сграда“ в УПИ IV –331, кв.232 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.280.1.1 по КК на гр. Шумен , ул.”Петко Българанов” № 18а с възложител Вълчо Вълчев и Антонка Вълчева.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


14 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 99/12.06.2018год. за обект Два броя постройки на един етаж с обществено-обслужващо предназначение: Обект 2 и Обект 3” в УПИ I –„Жил.к-с, магазини и гаражи“, кв.655 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.9 по КК на гр. Шумен , ул.”Софийско шосе” № 4 с възложител „МОБИЛГРУП 2014“ЕООД- Шумен.
№ 100/12.06.2018год. за обект „Външно електро захранване на обект „Два броя постройки на един етаж с обществено-обслужващо предназначение: Обект 2 и Обект 3” “ в УПИ I –„Жил.к-с, магазини и гаражи“, кв.655 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.9 по КК на гр. Шумен , ул.”Софийско шосе” № 4 с възложител „МОБИЛГРУП 2014“ЕООД- Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


11 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №89 от 08.06.2018г. и №90 от 08.06.2018г.
РС №89 от 08.06.2018г г за обект: „Стопанска постройка“ в УПИ ХІІ-141, кв.69 по плана на с.Дибич, Община Шумен, ПИ 20938.501.141 по КК на селото.
РС №90 от 08.06.2018г.за обект: „Еднофамилна едноетажна жилищна сграда“ в УПИ ХІІ-47, кв.10, по плана на с.Струйно, Община Шумен, ПИ 69924.501.47 по КК на селото.


1 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №80 и №81 от 28.05.2018г.
РС № 80/28.05.2018г за обект: „Лятна кухня, склад за инвентар и навес“ в УПИ ХХІ-97Б, кв.25Б по плана на с.Панайот Волов Община Шумен, ПИ 55316.78.128 по КК на селото.
РС №81/28.05.2018г за обект: „Приемо- предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД“ в УПИ VІ, кв.20, по плана на с.Ветрище, Община Шумен, ПИ 10882.501.91 по КК на селото.


01 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж както следва: № 70 от 17.05.2018г. за обект: „Изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен-Етап 21“.
Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


28 май 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 79 от 28.05.2018г
За обект: „Жилищна сграда“
Местонахождение: УПИ IV-2068, кв. 80, по регулационния план на гр.Шумен имот с идентификатор 83510.660.461 по Кадастралната карта на града.


25 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 63 от 08.05.2018год.
РС №78/22.05.2018г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда и гараж“ в УПИ VІІ-256, кв.7 по плана на кв.Дивдядово, гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.682.124 по КК на града.


21 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№73 от 18.05.2018год. за обект:„Жилищна сграда със 7бр. апартамента, 4бр. ателиета, 1бр. студио, 1бр. магазин и подземен гараж”, находящ се в УПИ ХХ-7422, кв.484, по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.672.38 по КК на гр.Шумен. В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


15 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№ 67 от 14.05.2018год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ “ в ПИ 83510.663.417 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“ с възложител Йордан Касабов и Пенка Павлова.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


08 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 63 от 08.05.2018год.
РС №63/08.05.2018г за обект: „Еднофамилна едноетажна жилищна сграда“ в УПИ ХІІІ-337, кв.54 по плана на с.Царев брод, Община Шумен, ПИ с идентификатор 78104.501.548 по КК на селото.


04 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №60 от 03.05.2018г. и №62 от 04.05.2018г.
РС № 60/03.04.2018г за обект: „Заведение за хранене-бистро“ в УПИ ІV-1302, кв.112 по плана на кв.Дивдядово, гр.Шумен, ПИ 83510.680.426 по КК на града.
РС №62/04.05.2018г за обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ІІ, кв.4, по плана на с.Коньовец, Община Шумен, ПИ 41188.503.64 по КК на селото.


03 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-27-001 от 03.05.2018 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и на осн. чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-800 от 02.05.2018 г. на Кмета на Общината е одобрен:
ПРОЕКТ ЗА Подробен Устройствен План – ПЗ за ПИ ид. № 83510.670.151 по КК гр. Шумен с отреждане „За производствени и складови дейности“ на „ТЕСИ“ООД, одобрени са и са съгласувани инвестиционни проекти и е издадено Разрешение за строеж № 59/02.05.2018 год.
Запознаването с проекта и Разрешението за строеж и ПУП, ПЗ и ПП можете да направите в стая 338 и стая №345 на Общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.213 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед и Разрешение за строеж могат да бъдат обжалвани в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването им, чрез Община Шумен, съответно пред Шуменски административен съд и пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


02 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-042 от 30.04.2018 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Преустройство на съществуваща административна сграда в Хотел“ на „ПИ ЕН ПИ-ТУ БРАДЪРС“АД в УПИ V-„За хотел и ресторант“, кв.345 по регулационния план на гр. Шумен, е издадено Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всека сряда от 8.30 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


02 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №56, 57 от 30.04.2018г.
РС № 56/30.04.2018г за обект: „Складова сграда“ в УПИ І-149, кв.71 по плана на с.Дибич, Община Шумен, ПИ 20938.501.149 по КК на селото.
РС № 57/30.04.2018г за обект: „Складова база за селскостопанска продукция“ПИ 32706.34.38 по КК на с.Илия блъсков, Община Шумен.


26 април 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-042 от 26.04.2018 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Реконструкция и преустройство на стопанско-административна сграда в Хотел“ в ПИ 83510.665.237 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 345, УПИ V-„Територия за обществено-обслужващи дейности – ООД, За хотел и ресторант“ е издадено Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 16.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


24 април 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 50/ 23.04.2018год. за обект „Преустройство и смяна предназначението на Интернет зала в Букмейкърски пункт, Игрална зала за хазартни игри, Кафетерия и офис“ в УПИ I-„ЖК с подземни магазини и гаражи“, кв.147 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.666.59.7.54 по КК на гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ №51А с възложители Радка Иванова Гичева и Христо Гичев Гичев
№ 51/ 23.04.2018год. за обект „БИЗНЕС И СПА ХОТЕЛ“ в УПИ Х-573,579, кв.655 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.662.573 по КК на гр.Шумен, ул.“Перуника“ с възложител „ВИАС“ЕООД-гр.Шумен

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


18 април 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-30-013 от 17.04.2018 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„ВАЛЦОВ ЦЕХ 2“ на „АЛКОМЕТ“АД в ПИ 83510.502.68 по кадастралния план на с.В.Друмев, землище на с.В.Друмев е издадена Заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 114/06.07.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта по Заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 114/06.07.2017 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всека  сряда от 8.30 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящата Заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 114/06.07.2017 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


23 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 38 от 22.03.2018год.
РС №38/22.03.2018г за обект: „Преустройство и промяна предназначението на част от ресторант в сграда за съхранение на плодове и зеленчуци с хладилни камери“ в УПИ ІХ, кв.14 по плана на с.Салманово Община Шумен, ПИ с идентификатор 65187.501.135 по КК на селото.


22 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №35 от 19.03.2018г и №37 от 20.03.2018г
РС № 35/19.03.2018г за обект: „Въздушно електрозахранване“ на ПИ 0780451, местност „Горен кладенец“ в землището на с.Дибич, Община Шумен.
РС № 37/20.03.2018г за обект: „Уличен водопровод по ул. „Македония“ до УПИ І-56, кв.1 по плана на с.Мадара, Община Шумен.


20 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
№ 33 / 16.03.2018год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ в УПИ V-185, кв.234-6 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.664.185 по КК на гр.Шумен, ул.“Проф. Владимир Шкодров“ №13 с възложител Йордан Русев Йорданов.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


14 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-28-028 от 14.03.2018 г.

Община Шумен, дирекция “УТ”, На основание чл.149 /1/ от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Шумен № 32 от 14.03.2018г. за строеж: “Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж” в УПИ V-546, кв.23 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.232 по КК на гр.Шумен.с възложител „ГРАНД БИЛДСТРОЙ“ ЕООД.
Запознаването с проектите по издаденото разрешение за строеж можете да направите в стая 328а на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.00 и петък от 8.30 до 12.00 часа.
На основание чл.149 /3/ от ЗУТ същото може да бъде обжалвано по законосъобразност пред началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, чрез главния архитект на Общината в 14-дневен срок от съобщението.


08 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
№ 31 / 07.03.2018год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ в УПИ VIII-335, кв.118 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.664.432.3 по КК на гр.Шумен, ул.“Отец Паисий“ №13 с възложител Неждет Исмаилов Хасанов.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


07 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 30 от 07.03.2018 год.
РС № 30/07.03.2018г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ Х-313, кв.106 по плана на кв.Дивдядово гр.Шумен и идентификатор 83510.681.313 по КК на града.


26 февруари 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 28 от 26.02.2018г
За обект: допълващо застрояване „Лятна кухня“ с размери 2,50/ 6,0м, с височина до 2,20м на Галин Асенов Веселинов
Местонахождение: поземлен имот № 1465-а, за който е отреден УПИ ХХV-1465-а, 1466 в кв.562-б, по регулационния план на гр.Шумен имот с идентификатор 83510.658.268 по Кадастралната карта на града.


22 февруари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №26 и №27 от 21.02.2018год.
РС № 26/21.02.2018г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж“ в УПИ ХV-291, кв.58 по плана на с.Мадара Община Шумен и идентификатор 46053.501.526 по КК на селото.
РС № 27/21.02.2018г за обект: „Навес за селскостопански инвентар“ в имот с идентификатор 78104.100.126 по КК на с.Царев брод, Община Шумен.


05 февруари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 22 от 05.02.2018 год.
РС № 22/05.02.2018г за обект: „Двуетажна жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж“ в УПИ ХХІІ-1011, кв.92 по плана на кв.Дивдядово гр.Шумен и идентификатор83510.680.327 по КК на града.


02 февруари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№18 от 01.02.2018год. за обект: „Ограда с височина до Н-2,20м. и дължина 19,96м с плътна и ажурна част по вътрешна североизточна регулационна граница с имот-идентификационен №83510.677.412, разположена изцяло в имота на възложителя – местност „Порек“ извън регулационния план на гр.Шумен, с идентификатор 83510.677.411 по КК на града.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


01 февруари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-28-014 от 01.02.2018 г.

Община Шумен, дирекция “УТ”, На основание чл.149 /1/ от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Шумен № 14 от 24.01.2018г. за строеж: “ЕДнофамилна жилищна сграда, гараж, полуподземно стопанско помещение и подпорна стена към ПИ 83510.677.443” в ПИ 83510.677.183, м-ст „Сакарка“ по КК на гр.Шумен.
Запознаването с проектите по издаденото разрешение за строеж можете да направите в стая 346 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.00 и петък от 8.30 до 12.00 часа.
На основание чл.149 /3/ от ЗУТ същото може да бъде обжалвано по законосъобразност пред началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, чрез главния архитект на Общината в 14-дневен срок от съобщението.


31 януари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№17 от 31.01.2018год. за обект: „Жилищна сграда с гаражи”, находяща се в УПИ ХVI-5181, кв.295, по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.671.234 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


24 януари 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадени:
1.Разрешение за строеж № 11 от 22.01.2018г
За обект: „Жилищна сграда с гараж“
Местонахождение: УПИ ХХIII-4732, кв.242-а, гр.Шумен.

2.Разрешение за строеж № 12 от 22.01.2018г
За обект: „Едноетажно допълващо застрояване-заведение за хранене към семеен хотел“ Местонахождение: УПИ IV-450, кв.77, гр.Шумен.

3.Разрешение за строеж № 13 от 23.01.2018г
За обект: „Промяна на предназначение на магазин за промишлени стоки в студио за красота“
Местонахождене: УПИ II-4471, кв.270, гр.Шумен.


05 януари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 5 от 18.01.2018год. за обект „Външен водопровод по ул.“Проф.Тотю Тотев“ от ОК 40 до ОК 43а, местност „Смесе“, гр.Шумен с възложител Община Шумен.
№ 6 от 18.01.2017год. за обект „Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ 83510.256.4 по КК на гр.Шумен, местност „Чернювец“, землището на кв.Дивдядово, гр.Шумен с възложител Васил Георгиев Василев – гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


05 януари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № 1от 05.01.2017г на Добринка Георгиева Йорданова
За обект: „Вътрешно преустройство на първи етаж от жилищна сграда и ремонт на попокрив- изцяло нов,а дървена конструкция, без промяна на сградата в хоризонтално и вертикално отношение“
Местонахождение: УПИ III-2053-а, кв.253, гр.Шумен.

Дейности