Начало За Общината

Здравеопазване

Покана към неправителствени организации, които желаят да заявят интерес за участие в изпълнението на
Програма"Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България" и
Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България"1 сключили договор с Община Шумен за изпълнение на рецепти на ветерани по Закона за ветераните от войните.

 

 

Лечебни заведения за болнична помощ.

 

Лечебни заведения за извънболнична помощ (общински лечебни заведения)

 

Други лечебни и здравни заведения.

 

Други здравни структури.

 

Заведения извън номенклатурата на МЗ.

Детски ясли – 7 детски ясли с общ капацитет 544 места.

 

Училищно и детско здравеопазване.

В училищата и детските градини в гр. Шумен има разкрити здравни кабинети, в които работят 48 медицински специалисти – медицински фелдшери и медицински сестри.

 

Аптеки в гр. Шумен*

* сключили договор с Община Шумен за изпълнение на рецепти на ветерани по Закона за ветераните от войните:

 

Проекти и програми в областта на здравеопазването.

Община Шумен работи по следните програми, включени в Националната здравна стратегия:

Други проекти и програми: