юли 2017
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
26.06.2017 27.06.2017

Category: General16:00: „ЛИТЕРАТУРНА СТРЯХА“

16:00: „ЛИТЕРАТУРНА СТРЯХА“

28.06.2017 29.06.2017

Category: General10:00: ДЕН НА СЛЕПОГЛУХИТЕ

10:00: ДЕН НА СЛЕПОГЛУХИТЕ

Category: General19:00: СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

19:00: СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

30.06.2017

Category: General17:30: „ПРАЗНИК НА ДОБРУДЖАНСКИ КВАРТАЛ“

17:30: „ПРАЗНИК НА ДОБРУДЖАНСКИ КВАРТАЛ“

Category: General19:00: ДТ-СЛИВЕН с „ИСТИНАТА“

19:00: ДТ-СЛИВЕН с „ИСТИНАТА“

01.07.2017

Category: General18:30: 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТЕНОРА СТОЯН КОЛАРОВ

18:30: 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТЕНОРА СТОЯН КОЛАРОВ

02.07.2017

Category: General17:30: „КАРАКАЧАНИТЕ – ЧЕРНИТЕ ХОРА С БЕЛИ ДУШИ“

17:30: „КАРАКАЧАНИТЕ – ЧЕРНИТЕ ХОРА С БЕЛИ ДУШИ“

03.07.2017

Category: General10:00: „ДНИ НА ДЕТЕТО“

10:00: „ДНИ НА ДЕТЕТО“

Category: General11:00: ЛЯТНА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА

11:00: ЛЯТНА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА

04.07.2017

Category: General10:00: „ДНИ НА ДЕТЕТО“

10:00: „ДНИ НА ДЕТЕТО“

Category: General11:00: ЛЯТНА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА

11:00: ЛЯТНА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА

05.07.2017

Category: General10:00: „ДНИ НА ДЕТЕТО“

10:00: „ДНИ НА ДЕТЕТО“

Category: General11:00: ЛЯТНА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА

11:00: ЛЯТНА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА

06.07.2017

Category: General11:00: ЛЯТНА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА

11:00: ЛЯТНА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА

Category: General19:00: СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

19:00: СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

07.07.2017

Category: General11:00: ЛЯТНА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА

11:00: ЛЯТНА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА

Category: General15:00: „ЛЕТЕН ПРАЗНИК НА ПЧЕЛАРИТЕ“

15:00: „ЛЕТЕН ПРАЗНИК НА ПЧЕЛАРИТЕ“

08.07.2017 09.07.2017
10.07.2017 11.07.2017

Category: General10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

12.07.2017

Category: General10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

13.07.2017

Category: General10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

Category: General19:00: СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

19:00: СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

14.07.2017

Category: General10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

Category: General18:30: „ДРУГИЯТ ВАСИЛ КОЛАРОВ“

18:30: „ДРУГИЯТ ВАСИЛ КОЛАРОВ“

15.07.2017

Category: General10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

16.07.2017
17.07.2017 18.07.2017

Category: General9:00: ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ШУМЕН

9:00: ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ШУМЕН

Category: General11:00: 180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

11:00: 180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

19.07.2017

Category: General18:00: СРЕЩА С Д-Р ХАСАН ЕФРАИМОВ

18:00: СРЕЩА С Д-Р ХАСАН ЕФРАИМОВ

20.07.2017 21.07.2017 22.07.2017 23.07.2017
24.07.2017

Category: General10:00: „ЛЕТЕН МУЗЕЙ“

10:00: „ЛЕТЕН МУЗЕЙ“

25.07.2017

Category: General10:00: „ЛЕТЕН МУЗЕЙ“

10:00: „ЛЕТЕН МУЗЕЙ“

26.07.2017

Category: General10:00: „ЛЕТЕН МУЗЕЙ“

10:00: „ЛЕТЕН МУЗЕЙ“

27.07.2017

Category: General10:00: „ЛЕТЕН МУЗЕЙ“

10:00: „ЛЕТЕН МУЗЕЙ“

28.07.2017

Category: General10:00: „ЛЕТЕН МУЗЕЙ“

10:00: „ЛЕТЕН МУЗЕЙ“

29.07.2017 30.07.2017
31.07.2017 01.08.2017

Category: General10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

02.08.2017

Category: General10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

Category: General19:00: „НА ВЕЧЕРНИК В ДИВДЯДОВО“

19:00: „НА ВЕЧЕРНИК В ДИВДЯДОВО“

03.08.2017

Category: General10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

Category: General16:00: ДЕН НА КОРЕЯ В ШУМЕН

16:00: ДЕН НА КОРЕЯ В ШУМЕН

04.08.2017

Category: General10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

05.08.2017

Category: General10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

10:00: „ЗАБАВАЧНИЦА“

06.08.2017

СЪБИТИЯ

юли 2017
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
26.06.2017 27.06.2017 28.06.2017 29.06.2017 30.06.2017 01.07.2017 02.07.2017
03.07.2017 04.07.2017 05.07.2017 06.07.2017 07.07.2017 08.07.2017 09.07.2017
10.07.2017 11.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 15.07.2017 16.07.2017
17.07.2017 18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 22.07.2017 23.07.2017
24.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 27.07.2017 28.07.2017 29.07.2017 30.07.2017
31.07.2017 01.08.2017 02.08.2017 03.08.2017 04.08.2017 05.08.2017 06.08.2017