Заповеди на кмета: Дата на публикуване 
Заповед  РД-25-474 от 12.02.2020 г. за предоставяне на полски пътища за  стопанската 2019/2020
Приложение 1
13.02.2020
Заповед  РД-25-011 от 06.01.2020 г. за предоставяне на полски пътища за  стопанската 2019/2020
Приложение 1
06.01.2020

Други заповеди: Дата на публикуване
Заповеди за изменение на заповеди № ПО-09-569-1/29.10.2019г. за землището на с. Вехтово в Община Шумен и № ПО-09-428-3/08.10.2019г. за землището на с.Илия Блъсково в Община Шумен, на директора на областна дирекция „Земеделие“ – Шумен относно одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в същите землища. 27.01.2020
Заповед за одобрено споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в землището на с. Панайот Волов, Община Шумен. 17.01.2020