Отчети за изпълнение на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз

  • КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
    • Месечен касов отчет за 2019
Месец Дата на публикуване
Януари 22.02.2019 г.
Февруари 20.03.2019 г.
Март 18.04.2019 г.
 Април 13.05.2019 г.
 Май 18.06.2019 г.
 Юни 25.07.2019 г.
 Юли 13.08.2019 г.
 Август 16.09.2019 г.
 Септември 29.10.2019 г.
 Октомври 14.11.2019 г.
 Ноември 13.12.2019 г.

Дейности