• ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
Тримесечие Дата на публикуване
I-тримесечие 2019 13.05.2019

Дейности