• ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
Тримесечие Дата на публикуване
I-тримесечие 2018 03.05.2018
II-тримесечие 2018 01.08.2018
III-тримесечие 2018 29.10.2018

Дейности