• ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
Тримесечие Дата на публикуване
I-тримесечие 2019 13.05.2019
II-тримесечие 2019 25.07.2019

Дейности