СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 2018 г. :

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ на две равни вноски:

до 30.06.2019г. – първа вноска

до 31.10.2019г. – втора вноска

ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА на две равни вноски:

до 30.06.2019г. – първа вноска

до 31.10.2019г. – втора вноска

ПАТЕНТЕН ДАНЪК на четири равни вноски:

за първо тримесечие – до 31.01.2019г.

за второ тримесечие – до 30.04.2019г.

за трето тримесечие – до 31.07.2019г.

за четвърто тримесечие – до 31.10.2019г.


При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.6 на сто  върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

Дейности