Експертна комисия ще направи оглед на растителността в района на бившата бензиностанция на тополите на ул. „Цар Освободител“ - Община Шумен

Експертна комисия ще направи оглед на растителността в района на бившата бензиностанция на тополите на ул. „Цар Освободител“

На 9 юли, понеделник, експертна комисия, назначена от кмета на Шумен Любомир Христов, ще извърши оглед в района на бившата бензиностанция на тополите на ул. „Цар Освободител“, близо до ДКЦ1 т.н. (т.н.„Чакъла“). Комисията ще направи оценка на съществуващата растителност. Тя трябва да излезе със становище, в което да посочи коя растителност да се премахне и коя не при подготовката на терена за предстоящите строителните дейности. В строителния план на общината са предвидени ремонт на част от улица „Беласица“ и изграждане на 24 паркоместа.

Комисията е в състав:

Председател Коста Костов – лесовъд, Община Шумен

Членове:

л. арх. Десислава Лунчева – гл. експерт „Озеленяване“, Община Шумен

инж. лесовъд Антон Дончев – Регионална дирекция по горите

инж. лесовъд Ивелин Тодоров – Регионална дирекция по горите

инж. лесовъд Елка Димитрова – ОП „Паркове и обредна дейност“

Комисията ще започне работа в 9.00 часа на 9 юли, понеделник и трябва да приключи до 17.00 часа. На огледа са поканени и граждани.