Електронната система за прием в първи клас вече е активна - Община Шумен

Електронната система за прием в първи клас вече е активна

От днес, 9 май, на началната страница на сайта на Община Шумен е активен банер за достъп до електронната система за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на гр. Шумен.

В периода до 20.05.2018 г. родители и настойници могат да извършват проверка в Локалната база данни  «Население» за постоянен и настоящ адрес на детето, както и да се запознаят чрез менюто на платформата с повече подробности, свързани с приема на ученици в първи клас. В сайта за прием родителите могат да намерят информация относно начина на регистрация, районите на училищата на територията на гр. Шумен, графика на дейностите по приема и др.

Регистрацията на заявленията за прием започва на 21 май 2018 г. от 10.01 часа.