Запазват здравите и премахват болните дървета на „Чакъла“ - Община Шумен

Запазват здравите и премахват болните дървета на „Чакъла“

Комисията с председател инж. лесовъд Коста Костов, назначена със заповед на кмета на Шумен Любомир Христов да направи оглед на съществуващата растителност в района на бившата бензиностанция на тополите на ул. „Цар Освободител“ близо до ДКЦ1 (т.н. „Чакъла), днес излезе със становище да се запазят две големи групи западна туя. Дърветата са здрави и могат да се впишат в новото парково пространство.

Експертите предлагат още да се разшири зелената ивица между предвидените 24 паркоместа, което ще даде възможност да се засадят най-малко още осем нови дървета от подходящи за градско озеленяване видове.

Според специалистите трябва да се премахне дървото от вида конски кестен,  който е над 50-годишен, в лошо състояние, с хралупи и сухи клони. Дървото е в начален стадий на обезлистване, констатираха проверяващите. В хралупите се събира вода, която изтича през дървесината на стъблото. Освен това по него има и отвори от замръзване.

Пет дървета от вида явор са с механични повреди и заболявания, а стволовете им са опасно наклонени към тротоара и трябва да бъдат отстранени. Една група от вида западна туя с лош външен вид също е увредена и експертите предлагат да бъде премахната.

Констативният протокол бе представен в края на деня днес на кмета Любомир Христов.