Индустриален парк - Шумен продължава да се разширява - Община Шумен

Индустриален парк – Шумен продължава да се разширява

 С водосвет и молебен за здраве днес бе направена символичната първа копка на новата подзона С на Индустриален парк – Шумен. Стартиралият през 2009 г. проект има за цел да се създаде модерен тип промишлена зона върху площ от 2 400 000 кв.м., разделени на четири подзони, които по план трябва да се изградят и развият в три последователни етапа. Днешната церемония ознаменува началото на втория етап от строителството, след като подзона А, с площ около 300 дка, е изцяло завършена като инфраструктура и пазарно реализирана над 85 %. Улесненията за потенциалните инвеститори и бързото им обслужване от общинската администрация обуславя засиления интерес към парцелите в Индустриалния парк – 11 от четиринадесетте към настоящия момент фирми, които са построили или предстои да строят предприятия в парка, са привлечени от 2015 г. насам. Интересът не стихва и това налага да се продължи разширението на територията с новата подзона С, чиято площ е около 450 дка. „И в най-смелите си мечти не съм очаквал, че само за две години ще успеем да завършим този етап от изграждането на парка“ – каза кметът на община Шумен Любомир Христов. И продължи: “Това е инвестиция за бъдещето на Шумен и начин да върнем младите хора в града, както и да задържим тези, които не са го напуснали“.