Информационни технологии в образованието - Община Шумен

Информационни технологии в образованието

Интерактивна класна стая ще бъде открита на днес от 10 часа  в детска градина „Космонавт“ в Шумен. Пространството е изградено по проект на ОП Еразъм + „Бъдещото училище за всеки започва от днес“, в който участват детски градини, училища и колеж от 8 европейски страни – Белгия, Италия, Исландия, Гваделупа, Швеция, Англия, Турция и България. Целта на проекта е използването на информационно – комуникационни технологии, виртуални медии и цифрови технологии да бъде включено във всички нива на системата за обучение. Да се предизвика интерес към технологиите и чрез тях  детската градина и училището да се превърнат в желана територия и така да се противодейства на преждевременното напускане на училище. Да се улесни интеграцията на  деца и ученици със специални образователни потребности и такива в неравностойно положение чрез включването ми в дейности, при които имат ежедневен контакт с  информационните технологии.

Чрез използването на компютъра процесът на учене става по-интересен и допринася за по-лесното придобиване на нови знания.  Всички учители от ДГ „Космонавт“ използват ИКТ по ​​време на своята обучителна дейност. Компютър, видео проектор, интерактивна бяла дъска и електронните образователни ресурси, представляват нови стратегии за учене, които обогатяват образователни дейности и поднасят информацията на децата по интересен и забавен за тях начин.

Интерактивната класна стая ще бъде открита по време на кампанията за популяризиране на мобилността в България, чиято тема е „ИКТ и учене чрез игри“. Учителите партньори по проекта ще имат възможност да наблюдават открити ситуации в групите на детската градина, работа с различни софтуерни и електронни ресурси и игри. Дейностите по проекта започнаха през 2017г. и ще продължат до 2020г.