Кметът на Шумен награди първенците на Випуск 2019 - Община Шумен

Кметът на Шумен награди първенците на Випуск 2019

В навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост за втора поредна година на пметника „Създатели на българската държава“ кметът Любомир Христов награди първенците от випуск 2019. Тринайсет зрелостници от шуменските училища получиха медал с лента в цветовете на знамето на града и диплом за отличен успех и високи постижения през целия курс на обучение.

Кметът поздрави абитуриентите за успехите в училище и им пожела да бъдат все така амбицирани да следват целите си и в бъдеще. „Светът ще разкрие пред вас много възможности. Открийте ги, следвайте ги и ги постигайте. Те може да ви отведат в друг град или в чужбина, но помнете родното място и родния си език, училището, града, приятелите, близките. Стана традиция да връчваме тези отличия в навечерието на 24 май на това символично за България и за Шумен място – паметника “Създатели на българската държава”. Носете този дух в себе си, където и да сте по света. Пазете го, предавайте го на вашите деца. И, не забравяйте да се връщате, защото тук ще се откриват все повече възможности за младите хора и вие ще можете да се реализирате в нашия град.“ Това каза кметът по време на тържеството и пожела „на добър час“ на зрелостниците.

За високи постижения при овладяване на знания и умения през целия курс на обучение бяха наградени:

Александър Росенов Димитров, първенец на випуска на СУ „Йоан Екзарх Български“  – профил „Хуманитарен”. През целия курс на обучение показва отличен успех, основател на „Съвета на хуманитаристите” и негов председател, награден с грамота за принос в хуманитаристиката.

Анатоли Анатолиев Колев, завършва с отличие Профилираната езикова гимназия „Никола Вапцаров”, профил Английски език с IІ чужд руски език. С високи постижения, участия и значими успехи в множество олимпиади и състезания в областта на българския език и литература, чужди езици, математика и други училищни направления.

Катерина Стоянова Гинчева, първенец на випуска на СУ „Панайот Волов“, профил „Технологичен – Защита на информацията“. Ученик с изключителни резултати в курса на обучение, активно участие в живота на училището и постижения в Националното състезание „Стъпала на знанието“ и в олимпиадата по български език и литература.

Ивайло Стоянов Калайджиев, възпитаник на ППМГ „Нанчо Попович“, профил „Природоматематически“. Ученик с богати познания в областта на науката и изкуството. Председател на Градския ученически парламент и активен участник в национални и международни дебати.

Хакан Нихат Мехмед, завършва с отличие Професионалнта гимназия по строителство, архитектура и геодезия, специалност „Строителство и архитектура“. Успешно участва в множество общински и областни кръгове на олимпиади по български език и литература и история.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Джелян Ахмед Али, първенец на випуска на Професионалната гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р. Асен Златаров“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“. През целия курс на обучение е с отличен успех, активно участва и в извънкласни и обществени инициативи.

Ростислав Бориславов Руменов, първенец на СУ „Сава Доброплодни“, профил „Изкуства“.  През годините участва в множество класни и извънкласни форми на обучение. Автор е на впечатляващи художествени творби, включени в изложбата на випускниците от училището.

Дамла Трампаджъ, възпитаничка на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“. Представя училището в проекта „Под небето на Тоскана – иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм” по програма „Еразъм+”  в град Фивициано, Италия.

Мирослав Росенов Милков, отличен от СУ „Васил Левски“, профил „Природоматематически“. С високи постижения при овладяването на знания и умения в курса на обучение. Активен участник в училищните спортни отбори по баскетбол и волейбол и извънкласните инициативи на класа.

Берна Стефанова, първенец на випуска на Духовното училище „Нювваб“. Активно се включва в живота на училищната общност, успешно участва в конкурси по изобразително изкуство, олимпиади и състезания по природни науки.

Арзу Ахмедова Исметова, възпитаничка на СУ „Трайко Симеонов“. Печели множество първи места и награди в национални и международни конкурси с детска вокална група „Буратино“. Носител е на специалната награда на журито от конкурса за есе „Европеец ли съм?“, организиран от Община Шумен.

Рафет Седатов Исмаилов, първенец на Професионалната гимназия по икономика, професия „Организатор интернет приложения“. С отлични познания в областта на литературата, икономиката, информационните и комуникационните технологии. Лидер на отбора по статистика, заел призово място в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика – 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Валентин Борисов Станев, отличен от Професионална гимназия по механотехника, телекомуникации и транспорт“, професия „Техник по транспортна техника“. Завършва гимназиалния етап на обучение с отлични резултати.  С интереси в областта на волейбола, активен участник в училищни, общински, национални и международни събития.