Кметът Любомир Христов награди първенците на Випуск 2018 в Шумен - Община Шумен

Кметът Любомир Христов награди първенците на Випуск 2018 в Шумен

На специална церемония в навечерието на  24 май – Деня на българската просвета и култура и славянската писменост на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“ под цветните мозайки днес кметът Любомир Христов връчи наградите на първенците от випуск 2018.

Тринадесет абитуриенти от шуменските училища получиха медал с лента в цветовете на знамето на града и диплом за отличен успех и високи постижения през целия курс на обучение.

Любомир Христов поздрави отличените зрелостници. „Има нещо много символично, че точно тук ще получите своите отличия. Оттука започва България, оттука започва и вашият нов житейски път. Поздравявам ви за постигнатите високи резултати в училище. Искам да ви пожелая на добър път и да не спирате да преследвате мечтите си. Вървете уверено по своя път. По него ще има и радости, и трудности, и удовлетворение, и разочарование, но никога не се отказвайте. Не се страхувайте, че може да сгрешите. Понякога грешките ни правят по-силни, защото ни учат как да се справяме в трудни моменти. Уважаеми преподаватели, приемете моето искрено уважение за вашия професионализъм и всеотдайност. Успехите на вашите ученици са атестат за училището и за труда на учителите. Скъпи родители, бъдете горди с децата си, подкрепяйте ги и направете така, че да не скъсват връзката си с родния град.“

Огнян Симеонов благодари от името на зрелостниците, които бяха отличени, а на пожеланието на кмета той отговори, че винаги ще останат свързани с училището, с родния град и приятелите.

За високи постижения при овладяване на знания и умения през целия курс на обучение бяха наградени:

Огнян Огнянов Симеонов

Завършва ПЕГ „Н. Вапцаров” с  високи постижения при овладяване на знания и умения в целия курс на обучение. Изключително активен участник в областни, национални и международни конкурси и прояви по програма Еразъм+  в областта на чуждоезиковото обучение, природните и обществените науки. С високи резултати от изпити TOEFL, Math Level 2,  Physics, Chemistry и прием с пълна стипендия в университетите  Bates College в щата Мейн, САЩ,  King’s College в Лондон, Англия; University of Glasgow в Глазгоу, Шотландия.

Иван Ганчев Ганев

Завършва ППМГ „Нанчо Попович“ с отличен  успех. Ученик с изключителна задълбоченост и лична мотивация за обучение и развитие, с реална самооценка и стремеж да реализира пълния потенциал на силните си качества, като прилага творчески решения във всяка ситуация.Огромен брой са спечелените от него медали и призови места от международни и национални олимпиади и състезания по информатика, математика и математическа лингвистика.

Станимира Ивалинова Дякова

Тя завършва с отличие Професионална гимназия по икономика, специалност Оперативно счетоводство. Станимира е активен участник в извънкласни и обществени инициативи, с ярко изразена гражданска позиция и стремеж към самоусъвършенстване. Отличена с призови места на олимпиади по природни науки, състезания по икономически дисциплини и фестивали на театралното изкуство. Инициира и реализира обществено значими дейности в училището и града.

Стефан Красимиров Стоянов

Той завършва Средно училище „Сава Доброплодни“, профил Изкуства – хореография.  От самото начало на своето обучение в училището той е посветен на танцовото изкуство. Прекрасен танцьор, с множество награди от участия в изявите на танцов състав „Луди млади“. С  призови места в олимпиади и състезания по математика, обществени науки и шах.  Дисциплиниран, отговорен, колоритна личност със  стремеж за нови знания и постижения.

Никола Пламенов Петров

Възпитаник е на СУ „Панайот Волов“, профил Технологичен – защита на информацията. Активен и отговорен участник в училищни и извънучилищни инициативи, с ясна и точна гражданска позиция.  С изявени интереси в областта на информационните технологии, роботиката, електрониката и механиката. Усърдно се занимава с авиомоделизъм, самообучава се в различни занаяти като дърводелство и ножарство. С призови места в състезания от хуманитарната област, криминалистиката и военноприложните дисциплини.

Славена Юриева Трънчева

Завършва с отлични резултати СУ „Йоан Екз. Български“. Участничка и призьорка е от  олимпиади по български език и литература и математика. Активен участник в училищния живот и работа по проекти, с разработки за научни конференции и спортни изяви. Доброволец и обучител в Българския младежки червен кръст.

Ерай Рафетов Мустафов

Ерай завършва Професионална гимназия по селско  стопанство и хранителни технологии с професия Организатор на туристическа агентска дейност по специалността Селски туризъм.
Изключително отговорен, изпълнителен и любознателен. Демонстрира увереност в собствените сили и знания. С отлични образователни резултати и активно участие в работа по проекти. Приет е за студент в три висши училища в страната.

Цветелина Бориславова Цветанова

Възпитаничката на ПГСАГ завършва с отличие специалност Строителство и архитектура. Умее да работи в екип, като се отличава с иновативно мислене и лидерски качества. С ентусиазъм и личен авторитет приобщава съучениците си към училищни инициативи. Активно участва в  дейността на екипи по национални и европейски проекти.

Кристиян Николаев Димитров

Завършва среднот оси образование с отличие в Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров”, професия Ресторантьор. Кристиян е председател е на гимназиалния ученически съвет. Има призови места от участие в рецитали, конкурси и други вътрешноучилищни прояви. Активно се включва в организационния живот на гимназията, като проявява инициативност, отговорно отношение, умения за работа в екип. Участва в работата по национални и международни проекти.

Симона Ивелинова Иванова

Симона е с високи постижения при овладяване на знания и умения в училищния курс на обучение. Тя завършва с отличие СУ „Васил Левски”, профил „Природоматематически“. Постигнала е отлични резултати от общински кръгове на олимпиадите по природни науки и активно участие в училищни и общоградски мероприятия.

Реджеб Селятин Мухарем

Завършва Духовно училище “Нювваб”. Той е ученик с висока лична отговорност, дисциплинираност и силна мотивация за обучение и развитие. Активен участник в  живота на училищната общност и с изявени качества на лидер. С отлични резултати през целия курс на обучение и значими успехи в областта на  природните науки и литературата.

Иванела Катева Ангелова

Иванела е активен участник във всички училищни и извънкласни инициативи на родното си школо СУ „Трайко Симеонов”. Тя е с изявен афинитет към хуманитарните науки и журналистиката. Лидерските си качества проявява в сътрудничество с различни неправителствени организации.  Добронамерена и отзивчива,  уверена в себе си, последователно работи за постигане на своите цели.

Фейме Левент Халил

Завършва с отличие Професионална гимназия по механотехника, телекомуникации и транспорт, професия Техник на компютърни системи. Организатор и активен участник в училищни инициативи, свързани с гражданското, екологичното и интеркултурно образование. Носител на награди от участия в състезания и работа по проекти. С чувство за отговорност, коректност и отзивчивост.