Обновено и ремонтирано училището в Дивдядово ще отпразнува 170 години от своето създаване - Община Шумен

Обновено и ремонтирано училището в Дивдядово ще отпразнува 170 години от своето създаване

В навечерието на новата учебна година Девето основно училище „Панайот Волов“ в шуменския квартал „Дивдядово“ е обновено и ремонтирано.

Със средства от общинския бюджет на стойност 33 000 лв. са подменени тротоарните плочки в двора. Изградени са подпорни стени за връзката между двете сгради на училището и места за отдих. С 28 000 лева, дарени от физически лица, фирми и Сдружение „Училищно настоятелство при IX ОУ „Панайот Волов“ са реновирани две класни стаи, кабинетите по химия и опазване на околната среда, чужди езици, история и цивилизации, български език и литература. Ремонтирани са коридорите и стълбищата в основната сграда на училището и физкултурният салон. Обновен е и училищният комплекс „Домашна техника и технологии“. Монтирани са и три нови пилона, на които ще бъдат монтирани флаговете на ЕС, България и Шумен.

През тази година Девето основно „Панайот Волов“ ще отбележи 170 години от обявяването си за първото взаимно новобългарско училище в квартал „Дивдядово“.