Община Шумен организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг - Община Шумен

Община Шумен организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг

Публично обсъждане на намерението на Община Шумен да поеме дългосрочен дълг от Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ, ЕАД за мостово финансиране на изпълнението на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“ ще се състои на 31 юли, вторник, от 14.00 часа в зала №203 в сградата на общината.

С материалите за обсъждането гражданите могат да се запознаят на място всеки работен ден между 14.00 и 16.00 часа до 31 юли в дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси“. Материалите са публикувани и на сайта на общината в секция „Обществено обсъждане“.

От общинската администрация канят гражданите и всички заинтересовани лица да участват в общественото обсъждане.