Общинският фонд „Култура“ финансира 23 проекта в направление „Творчески Шумен – 2018“ - Община Шумен

Общинският фонд „Култура“ финансира 23 проекта в направление „Творчески Шумен – 2018“

23 от кандидатствалите общо 30 прeдложения ще бъдат финансирани от Общинския фонд „Култура“ по направлението „Творчески Шумен – 2018“. За реализиране на одобрените проекти са отпуснати 32 620 лв.

Част от тях ще бъдат използвани за организиране на авторски  изложби по живопис, фотография, скулптура, за концертна и научна дейност, изработване на народни носии и други.

Сред одобрените за финансиране е и проектът на Народното читалище „Добри Войников-1856“, посветен на 120 години от основаването на смесения хор „Родни звуци“.  Отпечатването на фототипно издание на юбилейния сборник „Музикално творчество на Добри Войников“ по инициатива на Регионалния исторически музей-Шумен и провеждане на ХI-я Национален конкурс за хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви надежди“ – Шумен 2018г. също ще бъдат осъществени с финансовата подкрепа на фонд „Култура“.

Най-голямата искана сума от 3000 лв. получава Ансамбълът за народни песни и танци „Шумен“ за проекта си – Изработване на костюми за постановката „Логодажкото“.