24 юли 2018 г.

Заседатели протокол  № 6


17 юли 2018 г.

Доклад от временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен за мандат 2019-2022 г., избрана с решение № 744 от 26.04.2018 г. на ОбС Шумен.
Заседатели протокол  № 3
Заседатели протокол  № 4
Заседатели протокол  № 5


26 юни 2018 г.

Списък на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен (мандат 2019 – 2022):

1. Гинка Илиева
2. Юлиян Русев
3. Симеон Петров
4. Димка Георгиева
5. Анета Желязкова
6. Женета Атанасова
7. Росица Ангелова
8. Филип Тодоров
9. Геновева Парашкеванова
10. Цветелина Стоянова
11. Божидарка Стоянова
12. Блага Михайлова
13. Валентина Раденкова
14. Павлина Стоянова
15. Адриана Николова
16. Айше Исмаил
17. Анета Лукова
18. Димитринка Дамянова
19. Искра Младенова
20. Сечгюл Халилова
21. Надежда Методиева
22. Ана Атанасова
23. Даниела Вичева
24. Венцислав Великов
25. Синаим Дамадов
26. Мейрям Томаш
27. Николай Колев
28. Цветелина Методиева
29. Ивелина Иванова
30. Людмила Иванова
31. Стайка Христова
32. Емилия Маринова
33. Татяна Димитрова
34. Полина Георгиева
35. Ана Тонева
36. Севджан Сюлейманова
37. Нели Русева
38. Даниела Чилингирова
39. Десислава Петрова
40. Пламен Панайотов
41. Стефан Стефанов
42.  Пенка Атанасова
43. Донка Илиева
44. Светослав Илиев
45. Нели Димитрова
46. Юлиян Савев
47. Росица Иванова