Общинското предприятие по чистотата започна работа - Община Шумен

Общинското предприятие по чистотата започна работа

Общинското предприятие „Чистота“ започна сметопочистването в северния район на Шумен и в кварталите „Макак“ и „Мътница“. Със заповед на кмета Любомир Христов от днес, 16 юли, понеделник, официално стартира дейността по събиране и транспортиране  на отпадъците до Инсталацията за сепариране на смесени битови отпадъци и Регионалното депо за неопасни битови отпадъци. Ангажимент на предприятието е да поддържа чистотата на териториите за обществено ползване в града, улици, автобусни спирки, алеи и тротоарни площи, да почиства локални и нерегламентирани замърсявания.

От сутринта две от машините на предприятието работят по предварително изготвен график и обслужват района северно от река „Поройна“, бул. „Симон Велики“ и кв. „Тракия“,  където до момента работеше фирмата „Екомакс“ ООД, съобщи директорът на ОП „Чистота“ Евгений Цанков.  Поетапно ще бъдат подменени и старите контейнери за отпадъци.