Предлагат промени в две наредби за спортните бази и клубове - Община Шумен

Предлагат промени в две наредби за спортните бази и клубове

Промени в наредбите за използването на спортните обекти и съоръжения, които са общинска собственост, и за финансирането на спортните клубове в Шумен представи на брифинг днес зам.-кметът по образование и култура Найден Косев.

Целта е да ги усъвършенстваме така, че да спортните организации да се чувстват по-добре в обектите, където извършват своята спортна дейност, обясни Найден Косев.

Спортните съоръжения ще бъдат използвани с предимство от УСШ „Хан Крум“ и от клубовете към Центъра за подкрепа на личностното развитие – ОДК. В проекта на  наредбата за финансиране на спортните клубове е записано, че ще се удържат 15% еднократно от субсидията на
всеки клуб за покриване на разходите за консумативи при осъществяване на тренировъчна и състезателна дейност, поясни Косев.

Според една от промените клубовете, които имат офиси в
спортните обекти, ще трябва да плащат консумативите за периода на ползване. Предвижда се и регламентирано медицинско обслужване, което ще се осигурява от предприятието „Общински жилища и имоти“. Предлага се още клубовете, които ползват самостоятелно спортна база, да заплащат
100% от консумативите. Вместо веднъж годишно, както беше до момента, се предлага клубовете да имат възможност да кандидатстват два пъти през годината за ползване на базите – през януари и през юни. За новосъздадени клубове, които не отговарят на условията да кандидатстват по реда на Наредбата, се предвижда да се прави отстъпка. Така през първата година от учредяването си те ще плащат 30% от сумата за външни ползватели за тренировъчна дейност и 50% от сумата за провеждане на състезания. Остава правилото външните ползватели да плащат почасово за ползването на спортна база.

Найден Косев уточни още, че тези промени в наредбите са валидни за всички спортни съоръжения на територията на община Шумен, с изключение на зала „Арена Шумен“.  За нея ще бъде изготвена самостоятелна наредба, тъй като тя е многофункционална и освен спортни събития, там ще се организират и други обществени прояви.

Проектите с предложените промени са публикувани за обществено обсъждане на сайта на Община Шумен в раздел „Проекти за наредби и правилници“. До 25 юли всеки заинтересован може да подаде предложения за промени.