Приключва строителството на площадката за опасни отпадъци - Община Шумен

Приключва строителството на площадката за опасни отпадъци

Пред завършване е строителството на площадката за Общинския център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в Шумен. Положена е бетоновата настилка, изграден е навес, поставена е ограда. Предстои да бъдат доставени електронните везни и съдовете, в които ще се събират и съхраняват отпадъците. Общината има ангажимент да проектира и изгради кабел за ел.захранване и уличен водопровод до площадката. Вече е сключен договор с изпълнител – „Инфра проект 2018“ ДЗЗД, Шумен и се очаква строителството да започне до края на месец септември. Срокът за изпълнение е двайсет дни от откриване на строителната площадка, съобщи Живка Атанасова, главен експерт „Екология“ в Община Шумен.

От дирекцията по устройство на територията към Община Шумен припомнят, че градът е един от петте в страната, в които се изграждат подобни площадки със средства от швейцарското правителство. Там ще се събират бои, лакове, опаковки от тези отпадъци, лекарства, излезли от употреба електрически уреди и електронно оборудване като компютри, хладилници, печки, лампи, излезли от употреба батерии и акумулатори.

Площадката е разположена на площ от три декара и се намира на изхода на Шумен в посока към Варна на бул. „Симеон Велики“. Количеството отпадъци, които се очаква да се събират на място, са близо 45 тона годишно.