13 юни 2019 г.

График за разделно събиране на отпадъци

1. Едрогабаритни отпадъци (мебели, дюшеци, матраци, килими, мокети, балатуми) – всеки вторник, без празнични дни.Едрогабаритните отпадъци се събират и транспортират по график, като те следва да се оставят до контейнерите за отпадъци в деня предхождащ събирането им. Те се събират с товарен автомобил, различен от тези, които обслужват контейнерите.
Важно е да се знае, че печките и хладилниците не са едрогабаритни отпадъци – те спадат към категорията „излязло от употреба електронно и електрическо оборудване“ (ЕЕО), което не се оставя до контейнерите за смет, а се извозва от специализирани фирми за ЕЕО.
2. Клони и други растителни отпадъци – всяка сряда, без празнични дни.
Растителните отпадъци се събират и транспортират по график, като те следва да се оставят до контейнерите за отпадъци в деня предхождащ събирането им. Те се събират с товарен автомобил, различен от тези, които обслужват контейнерите. Тревните отпадъци следва да са събрани в чували.
Отпадъците се събират от ОП „Чистота“. Телефон за връзка 0889604997.


01 октомври 2018 г.

Кампания за събиране на излезли от употреба електрически уреди в Шумен

На 13 октомври Община Шумен организира кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. В събота, 13 октомври, ще бъдат отворени три мобилни пункта в града за приемане на стари електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.
Гражданите могат да предадат непотребни или неработещи електрически уреди в двора на бившето Пето основно училище от 09.00 до 11.00 часа, на паркинга по ул. „Съединение“ над парка на общината от 11.30 до 13.30 часа и на ул. „Дедеагач“ №28
в кв. „Тракия“ от 14.00 до 16.00 часа (площадката на обръщача пред заведението „Бай Данчо“).
Община Шумен има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с дружеството „Грийнтех България“. Подизпълнител на организацията за Шумен е „Метарекс“ ООД. На площадките ще се приемат също батерии и акумулатори. Организацията,
която отговаря за тяхното събиране и рециклиране е „Рекобат“.
Кампанията има за цел да се проведе регламентирано събиране на непотребни електрически и електронни уреди и по този начин да се предпазят градът и околностите от замърсяване. Предаването на отпадъците на лицензирана компания дава възможност за рециклиране и превръщане на излезлите от употреба уреди в полезни суровини за промишлеността.


03 май 2018 г.

Събират излезли от употреба електрически уреди в Шумен

Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване организира Община Шумен.
На 12 май, събота, ще бъдат отворени три мобилни пункта в града за приемане на стари електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.
Гражданите могат да оставят непотребни или неработещи електрически уреди в двора на бившето Пето основно училище от 09.00 до 11.00 часа, на паркинга по ул. „Съединение“ над парка до общината от 11.30 до 14.00 часа и на ул. „Дедеагач“ № 28 в кв. „Тракия“ от 14.30 до 16.00 часа (площадката на обръщача пред заведението „Бай Данчо“).
От администрацията напомнят, че Община Шумен има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с дружеството “Грийнтех България”. Подизпълнител на организацията за Шумен е „Метарекс“ ООД.
На площадките ще се приемат също батерии и акумулатори. Организацията, която отговаря за тяхното събиране и рециклиране е „Рекобат“.
Кампанията има за цел да се проведе регламентирано събиране на непотребни електрически и електронни уреди и по този начин да се предпазят градът и околностите от замърсяване. Предаването на отпадъците на лицензирана компания дава възможност за рециклиране и превръщане на излезлите от употреба уреди в полезни суровини за промишлеността.


19 март 2018 г.

Кампания Булекопак


30 октомври 2017 г.

Събират излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни батерии и акумулатори

Община Шумен организира кампания за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване на 4 ноември, събота. Гражданите могат да предадат старите електрически уреди – електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др. в три мобилни пункта:

в двора на бившето Пето основно училище от 9:00 до 11:00 часа;

на паркинга над парка до общината от 11:30 до 13:00 часа;

на ул. „Дедеагач“ № 28 в кв. „Тракия“ от 13:30 до 16:00 часа (площадката на обръщача пред заведението „Бай Данчо“).

От администрацията напомнят, че Община Шумен има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с дружеството Грийнтех България. Подизпълнител на организацията за Шумен е Метарекс ООД.

На площадките ще се приемат също батерии и акумулатори. Организацията, която отговаря за тяхното събиране и рециклиране, е Рекобат.


14 юни 2017 г.

График за събиране и извозване на едрогабаритни отпадъци от град Шумен
за месец ЮНИ 2017 г.

Община Шумен уведомява жителите на гр. Шумен, че могат да изнесат едрогабаритни отпадъци – стари мебели, матраци, дюшеци и др.(без електрическо и електронно оборудване) до контейнерите за битови отпадъци както следва:

На 24 и 25 юни 2017 г. (събота и неделя) – район „Север“, обслужван от „Екомакс“ ООД
На 01 и 02 юли 2017 г. (събота и неделя) – район „ЮГ“, обслужван от „РТК“ ООД

Извозването на отпадъците ще се извършва от Общинско предприятие „Чистота“ и ще започне в понеделника след обявените дати.


25 май 2017 г.

Събират излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни батерии и акумулатори

Община Шумен организира кампания за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване на 30 май, вторник следващата седмица. Гражданите могат да предадат старите електрически уреди – електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др. в три мобилни пункта:

в двора на бившето Пето основно училище от 9:00 до 11:00 часа;

на паркинга на Регионалната библиотека от 11:30 до 13:00 часа;

на ул. „Дедеагач“ № 28 в кв. „Тракия“ от 13:30 до 16:00 часа (площадката на обръщача пред заведението „Бай Данчо“).

От администрацията напомнят, че Община Шумен има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с дружеството Грийнтех България. Подизпълнител на организацията за Шумен е Метарекс ООД.

На площадките ще се приемат също батерии и акумулатори. Организацията, която отговаря за тяхното събиране и рециклиране, е Рекобат.

Дейности