20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 157/ 18.12.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Димитър К… Димитров с адрес гр. Шумен, ул. ”Дедеагач” № 21.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8 м2, на ул. ”Ален Мак” № 61 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 8 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 24 лв. / Двадесет и четири   лв. /
СРОК: Започване – 18.12.2018 г.
Завършване – 18.01.2019 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 156/ 17.12.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Стойка М… Великова с адрес: гр. Шумен, ул. ”Ильо Войвода” № 1.
ОБЕКТ: Да се заеме зелени Общински площи от 18 м2 на ул. ”Шуменска крепост” № 16 (към блока), гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 18 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 54 лв. / Петдесет и четири лева /
СРОК: Започване – 17.12.2018 г.
Завършване – 17.01.2019 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 155/ 14.12.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“ЕООД с ЕИК 127626718   бул.”Славянски” №7.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15,50м2 на ул. ”Хр.Смирненски” № 2 за разполагане на фургон и строителни материали и площ от 8,50 м2 на ул. ”Хан Кормисош” № 3 за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 20 + 20 = 40,00 кв.м. х 3,00 лв./кв.м.х 3 мес.= 360 лв. / Триста и шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 14.12.2018 г.
Завършване – 14.03.2019 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 154/ 10.12.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Агро – найл“ ООД с ЕИК 127588511, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Септемврийско въстание” № 29 „Б“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11 м2 тротоарна площ на ул. ”Панайот Волов” и 26 м2 на ул. „Кирил и Методий“ № 16 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 37 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 111,00 лв. / Сто и единадесет лева /
СРОК: Започване – 10.12.2018 г.
Завършване – 10.01.2019 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 153/ 07.12.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : „Евро Едно Зона“ ЕООД с ЕИК 202777373, с адрес: гр. Шумен, пл. ”Освобождение” № 1.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 1 м2 тротоарна площ на пл. ”Освобождение” № 1 гр. Шумен за разполагане на стъклени материали.
ТАКСА: 1 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 3,00 лв. / Три лева /
СРОК: Започване – 07.12.2018 г.
Завършване – 07.01.2019 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 152/ 04.12.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Стоянка С… Златева с адрес: гр. Шумен, ул. ”Владайско Въстание” № 139 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 на ул. ”Антим Първи” № 13, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 180 лв. / Сто и осемдесет лева /
СРОК: Започване – 06.12.2018 г.
Завършване – 06.03.2019 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 151/ 03.12.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : “Стройколукс Джабаров” ЕООД с ЕИК: 127635360, адрес гр. Шумен бул. ”Мадара” № 7 „А“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 30 м2 на ул. ”Вичо Папазов“ № 23, гр. Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 30 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 3 мес. = 270 лв. / Двеста и седемдесет лв. и нула ст. /
СРОК: Започване – 13.12.2018 г.
Завършване – 13.03.2019 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 150/ 30.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 29 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 9 м2 на ул. „Петър Карджиев“ гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 38 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 57,00 лв. / Петдесет и седем лева /
СРОК: Започване – 02.12.2018 г.
Завършване – 16.12.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 149/ 27.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Йордан С… Маринов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Искър” № 24.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2, на ул. ”Бели Лом” № 6, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 27.11.2018 г.
Завършване – 27.12.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 148/ 26.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Пламен М… Стоянов с адрес: гр. Шумен, ул.”Съединение” № 215.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 тротоарна площ на ул.”Съединение” № 215 гр. Шумен за скеле при изпълнение на топлоизолация.
ТАКСА: 20 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 60,00 лв. / Шестдесет лева /
СРОК: Започване – 26.11.2018 г.
Завършване – 26.12.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 147/ 26.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Далила С… Дочева с адрес: гр. Шумен, ул. ”Братя Миладинови” № 3.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИМЕКС“ ЕООД с ЕИК 127512111 с адрес гр. Шумен, бул. ”Ришки проход” № 30.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 25 м2 на бул. ”Славянски” № 32, гр. Шумен.
ТАКСА: 25 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 75,00 лв. / Седемдесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 26.11.2018 г.
Завършване – 26.12.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 116/ 03.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Денчо Ж… Денев с адрес: гр. Шумен, ул. ”Селиолу” № 25.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 12 м2 тротоарна площ на ул. ”Селиолу” № 25, гр. Шумен за строително скеле.
ТАКСА: 12 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 14 дни = 18,00 лв. / Осемнадесет лева /
СРОК: Започване – 03.10.2018 г.
Завършване – 17.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 117/ 03.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Преспа Инвест“ ЕООД с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. “Хемус“ № 2 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 30 м2 ул. ”Дунав” № 2 в двора на бившето поделение – Общински имот с ПИ 83510.658.474 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 30 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 90 лв. / Деветдесет лв. /
СРОК: Започване – 03.10.2018 г.
Завършване – 03.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 118/ 03.10.2018г. – гр. Шумен
ИНВЕСТИТОР : Стефка Г… Тошева с адрес: гр. Шумен, ул. “Ил.Р.Блъсков“ № 30.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 7 м2 ул. “Ил.Р.Блъсков“ № 30 и ул.”Катюша” №18.
ТАКСА: 7 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 21 лв. / Двадесет и един лв. /
СРОК: Започване – 03.10.2018 г.
Завършване – 03.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 119/ 05.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Илиян Р… Димитров с адрес: гр. Шумен, ул. ”Вичо Папазов” № 7.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2, на ул. ”Пенчо Славейков” № 5, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 90,00 лв. / Деветдесет лв. /
СРОК: Започване – 05.10.2018 г.
Завършване – 05.12.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 120/ 05.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Пламен Ж… Патлеев с адрес: гр. Шумен, ул. “Стилиян Чилингиров“ № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. “Стилиян Чилингиров“ № 6.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 05.10.2018 г.
Завършване – 05.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 121/ 05.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Богомил М… Гатев с адрес: гр. Шумен, бул. ”Симеон Велики” № 27.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 18 м2 тротоарна площ на бул. ”Симеон Велики” № 27 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 18 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 27,00 лв. / Двадесет и седем лева /
СРОК: Започване – 10.10.2018 г.
Завършване – 24.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 122/ 05.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Пламен М… Стоянов с адрес: с. Градище, област гр. Шумен, ул. ”Юрий Гагарин” № 2.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 тротоарна площ на ул.”Съединение” № 215 гр. Шумен за скеле при изпълнение на топлоизолация.
ТАКСА: 20 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лева /
СРОК: Започване – 05.10.2018 г.
Завършване – 20.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 123/ 11.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР :“НР Билд” с ЕИК 204592658 гр. Шумен, ул. ”Кирил и Методий” № 98А .
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2, на ул. ”Охрид” № 12, гр. Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 29 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 87 лв. / Осемдесет и седем лв. /
СРОК: Започване – 11.10.2018 г.
Завършване – 11.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 125/ 12.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Василка Я… Йорданова с адрес: гр. Шумен, ул. ”Христо Генчев” № 31.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2, на ул. ” Христо Генчев” № 31 гр. Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 15.10.2018 г.
Завършване – 15.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 126/ 17.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Деян С… Петков с адрес: гр. Шумен, ул. ”Кольо Фичето” № 7.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2, на ул. ” Деде агач” № 8 гр. Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 5 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 15 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 18.10.2018 г.
Завършване – 18.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 127/ 23.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Красен И… Пейчев с адрес гр. Шумен, ул. ”Селиолу” № 41 „А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8 м2 тротоарна площ на ул. ”Селиолу” № 41 „А“, гр. Шумен за строително скеле.
ТАКСА: 8 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 24,00 лв. / Двадесет и четири лева /
СРОК: Започване – 23.10.2018 г.
Завършване – 23.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 128/ 23.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Емил Ж… Стоянов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Боримечка” № 10.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 22 м2 тротоарна площ на ул. ”Боримечка” № 10, гр. Шумен за строително скеле.
ТАКСА: 22 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 33,00 лв. / Тридесет и три лева /
СРОК: Започване – 23.10.2018 г.
Завършване – 06.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 129/ 23.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Далила С… Дочева с адрес: гр. Шумен, ул. ”Братя Миладинови” № 3 „А“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 25 м2, на бул. ”Славянски” № 32, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 25 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 75,00 лв. / Седемдесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 25.10.2018 г.
Завършване – 25.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 130/ 23.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Пламен М… Стоянов с адрес: гр. Шумен, ул.”Съединение” № 215.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 тротоарна площ на ул.”Съединение” № 215 гр. Шумен за скеле при изпълнение на топлоизолация.
ТАКСА: 20 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 60,00 лв. / Шестдесет лева /
СРОК: Започване – 20.10.2018 г.
Завършване – 20.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 131/ 29.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : : „Гранд Билдстрой“ЕООД с ЕИК: 203569788, със адрес гр. Шумен, ул. “Съединение“ № 68.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20м2 тротоар и 6м2 зелена площ за фургон, на ул. ”Д-р Петър Берон” № 19, гр. Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 26 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 78 лв. / Седемдесет и осем лв. /
СРОК: Започване – 24.10.2018 г.
Завършване – 24.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 132/ 29.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Тошо И…. Тодоров с адрес: гр. Шумен, ул. “Панайот Волов“ № 60.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 ул. “ Панайот Волов“ № 54 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 60 лв. / Шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 29.10.2018 г.
Завършване – 29.12.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 133/ 29.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Неждет И… Хасанов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Неофит Рилски” № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 27 м2, на ул. ”Отец Паисий” № 13, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 27 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 162 лв. / Сто шестдесет и два лв. /
СРОК: Започване – 29.10.2018 г.
Завършване – 29.12.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 134/ 30.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Ефтим Х… Ефтимов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Владайско въстание” № 99.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6 м2 тротоарна площ на ул. ”Владайско въстание” № 99 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 6 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 18,00 лв. / Осемнадесет лева /
СРОК: Започване – 30.10.2018 г.
Завършване – 30.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 135/ 31.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Богданка К… Мирова с адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 183.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”Съединение” № 183 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лева /
СРОК: Започване – 30.10.2018 г.
Завършване – 30.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 136/ 31.10.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Преспа Инвест“ ЕООД с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. “Хемус“ № 2 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 30 м2 ул. ”Дунав” № 2 в двора на бившето поделение – Общински имот с ПИ 83510.658.474 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 30 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 90 лв. / Деветдесет лв. /
СРОК: Започване – 04.11.2018 г.
Завършване – 04.12.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 137/ 01.11.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Светлана С… Мутафчийска с адрес: гр. Шумен, ул. ”Априлско въстание” № 21.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2 тротоарна площ на ул. ”Априлско въстание” № 21 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 5 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лева /
СРОК: Започване – 01.11.2018 г.
Завършване – 01.01.2019 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 138/ 01.11.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Катя Л… Григорова с адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 45.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 9 м2 тротоарна площ на ул. ”Съединение” № 45 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 9 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 27,00 лв. / Двадесет и седем лева /
СРОК: Започване – 01.11.2018 г.
Завършване – 01.12.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 139/ 01.11.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Пепа С… Петрова с адрес: гр. Шумен, ул. ”Беласица” № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 18 м2 тротоарна площ на ул. ”Беласица” № 6 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 18 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 10 дни = 18,00 лв. / Осемнадесет лева /
СРОК: Започване – 31.10.2018 г.
Завършване – 11.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 140/ 01.11.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 30 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 9 м2 на ул. „Петър Карджиев“ гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 39 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 117,00 лв. / Сто и седемнадесет лева /
СРОК: Започване – 01.11.2018 г.
Завършване – 01.12.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 141/ 02.11.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Агро – найл“ ООД с ЕИК 127588511, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Септемврийско въстание” № 29 „Б“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11 м2 тротоарна площ на ул. ”Панайот Волов” и 26 м2 на ул. „Кирил и Методий“ № 16 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 37 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 111,00 лв. / Сто и единадесет лева /
СРОК: Започване – 05.11.2018 г.
Завършване – 05.12.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 142/ 05.11.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Диана Димитрова с адрес: гр. Шумен, ул. ”Владайско въстание” № 71.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. „Владайско въстание” № 71 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лева /
СРОК: Започване – 06.11.2018 г.
Завършване – 06.12.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 143/ 08.11.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Домсъвет с адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 8 „А“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 54 м2 тротоарна площ на бул. ”Славянски” № 8 „А“ гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 54 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 162,00 лв. / Сто шестдесет и два лева /
СРОК: Започване – 12.11.2018 г.
Завършване – 12.12.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 144/ 12.11.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Димитър К… Димитров с адрес: гр. Шумен, ул. ”Дедеагач” № 21.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8 м2, на ул. ”Ален Мак” № 61 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 8 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 24 лв. / Двадесет и четири лв. /
СРОК: Започване – 14.11.2018 г.
Завършване – 14.12.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 145/ 12.11.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Милан М… Миланов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Тодор Икономов” № 29 “А“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 тротоарна площ на ул. ”Тодор Икономов” № 29 и № 29 “А“, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 15 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 45,00 лв. / Четирдесет и пет лева /
СРОК: Започване – 12.11.2018 г.
Завършване – 12.12.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 146/ 14.11.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Васил Й… Василев с адрес: гр. Шумен, ул. “Софийско шосе“ № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15м2 асфалтова и тротоарна настилка свързан с изпълнение на бетонови работи на ул. ”Васил Петлешков” № 11, гр. Шумен.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 45 лв. / Четрдесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 15.11.2018 г.
Завършване – 15.12.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 115/ 26.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Димитър П… Илиев с адрес: гр. Шумен, ул. ”Станционна” № 5.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6 м2, на ул. ”Станционна” № 5,вх. 1, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 6 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 18,00 лв. / Осемнадесет лв. /
СРОК: Започване – 26.09.2018 г.
Завършване – 26.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 114/ 26.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Тефик А… Казифов с адрес: с. Градище, област гр. Шумен, ул. ”Юрий Гагарин” № 2.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11 м2 на ул. ”Юрий Гагарин” № 2, с. Градище за разполагане на сламопреса, станок за подковаване на коне.
ТАКСА: 11 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 33 лв. / Тридесет и три лв. /
СРОК: Започване – 26.09.2018 г.
Завършване – 26.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 113/ 25.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „МИМ 7“ ООД, ЕИК 204010759 с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 60.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 270,00 м2, на ул. ”Владайско въстание” № 49, гр. Шумен за организация на СМР и ВОБД.
ТАКСА: 270,00 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 810 лв. / Осемстотин и десет лв. /
СРОК: Започване – 25.09.2018 г.
Завършване – 25.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 112/ 21.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Богомил М… Гатев с адрес: гр. Шумен, бул. ”Симеон Велики” № 27.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 18 м2 тротоарна площ на бул. ”Симеон Велики” № 27 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 18 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 27,00 лв. / Двадесет и седем лева /
СРОК: Започване – 25.09.2018 г.
Завършване – 09.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 111/ 21.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Красимир В… Райнов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Панайот Волов” № 52 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 9 м2 тротоарна площ на ул. ”Панайот Волов” № 52 и № 52 А гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 9 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 27,00 лв. / Двадесет и седем лева /
СРОК: Започване – 24.09.2018 г.
Завършване – 24.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 110/ 21.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Емил Александров с адрес: гр. Шумен, ул. ”Хараланка Българанова” № 3 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 12 м2 тротоарна площ на ул. ”Хараланка Българанова” № 3 А гр. Шумен за строително скеле.
ТАКСА: 12 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 36,00 лв. / Тридесет и шест лева /
СРОК: Започване – 21.09.2018 г.
Завършване – 21.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 108/ 18.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Денчо Ж… Денев с адрес: гр. Шумен, ул. ”Селиолу” № 25.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 12 м2 тротоарна площ на ул. ”Селиолу” № 25, гр. Шумен за строително скеле.
ТАКСА: 12 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 14 дни = 18,00 лв. / Осемнадесет лева /
СРОК: Започване – 18.09.2018 г.
Завършване – 02.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 107/ 14.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Стефка Г… Тошева с адрес: гр. Шумен, ул. ”Илия Р. Блъсков” № 30.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11 м2 тротоарна площ на ул. ”Илия Р. Блъсков” № 30 и 10 м2 на ул. „Катюша“, гр. Шумен за строително скеле.
ТАКСА: 21 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 10 дни = 21,00 лв. / Двадесет и един лева /
СРОК: Започване – 14.09.2018 г.
Завършване – 23.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 106/ 14.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Красимир П… Крумов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 95.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 2 м2 тротоарна площ на ул. ”Съединение” № 95, гр. Шумен за строително скеле.
ТАКСА: 2 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 6,00 лв. / Шест лева /
СРОК: Започване – 14.09.2018 г.
Завършване – 14.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 105/ 14.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Бойчо Г… Бойчев с адрес: гр. Шумен, ул. ”19-ти февруари” № 8 Б.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 3 м2 тротоарна площ на ул ”19-ти февруари” № 8 Б гр. Шумен за строително скеле.
ТАКСА: 3 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 9,00 лв. / Девет лева /
СРОК: Започване – 14.09.2018 г.
Завършване – 14.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 104/ 14.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“ЕООД с ЕИК 127626718 бул.”Славянски” №7, вх.2, ет.2, ап.13, представлявано от Андрей Л… -възложител с упълномощен представител Розалин С….
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15,50м2 на ул.”Хр.Смирненски” №2 за разполагане на фургон и строителни материали и площ от 8,50м2 на ул.”Хан Кормисош” №3 за разполагане на строителни материали, скеле и/или техника. Със Заповед за ВОБД РД-25-948/ 17.05.2018г.
ТАКСА: ул.”Хан Кормисош” № 3 8,13 м. х 2,40 м= 20 м2 / 1,10 тротоар, 1,30 пътно платно/
– ул.”Хр. Смирненски” № 2 2 м на 15 м = 20 м2 по схема
20 + 20 = 40,00 кв.м. х 3,00 лв./кв.м.х 3 мес.= 360 лв. / Триста и шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 14.09.2018 г.
Завършване – 14.12.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 103/ 15.06.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Митра Транслейшънс“, с ЕИК: 103913291, с адрес гр. Варна, ул. “Цар Асен 11а“ офис № 4.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 25 м2 + 19 м2 по ПБЗ на проекта за монтаж на конструктивно скеле, на ул. “Добри Войников“ № 19, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 44 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 3 мес. = 396 лв. / Триста деветдесет и шест лв. и нула ст. /
СРОК: Започване – 12.09.2018 г.
Завършване – 12.12.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 102/ 10.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “НР Билд” с ЕИК 204592658 гр. Шумен, ул. ”Кирил и Методий” № 98А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. ”Охрид” № 12, гр. Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 29 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 87 лв. / Осемдесет и седем лв. /
СРОК: Започване – 10.09.2018 г.
Завършване – 10.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 101/ 07.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Георги П… Георгиев с адрес: гр. Шумен, ул.”Сан Стефано” № 35.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 21 м2 тротоарна площ на ул.”Сан Стефано” № 35 и ул.“Хаджи Димитър“ гр. Шумен за скеле при изпълнение на топлоизолация.
ТАКСА: 21 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/3 мес. = 21,00 лв. / Двадесет и един лева /
СРОК: Започване – 07.09.2018 г.
Завършване – 17.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 100/ 05.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Велико Т… Великов с адрес: гр. Шумен, ул.”Стилиян Чилингиров” № 4А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6 м2 тротоарна площ на ул.” Стилиян Чилингиров” № 4А гр. Шумен за скеле при изпълнение на топлоизолация.
ТАКСА: 6 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 18,00 лв. / Осемнадесет лева /
СРОК: Започване – 10.09.2018 г.
Завършване – 10.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 99/ 05.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Пламен М… Стоянов с адрес: гр. Шумен, ул.”Съединение” № 215.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 тротоарна площ на ул.”Съединение” № 215 гр. Шумен за скеле при изпълнение на топлоизолация.
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 60,00 лв. / Шестдесет лева /
СРОК: Започване – 10.09.2018 г.
Завършване – 10.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 98/ 05.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Ненчо П… Иванов с адрес: гр. Шумен, ул.”Катюша” № 10А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 3 м2 на ул. ”Катюша” № 10А гр. Шумен за складиране на материали при изпълнение на топлоизолация.
ТАКСА: 3 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 9,00 лв. / Девет лева /
СРОК: Започване – 10.09.2018 г.
Завършване – 10.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 97/ 05.09.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “Нова линия“ ЕООД с ЕИК 12605601, с адрес: гр. Шумен, ул.”Л.Каравелов” № 42.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11 м2 на ул. ”Цар Петър” № 8А гр. Шумен за събаряне на сграда .
ТАКСА: 11 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 33 лв. / Тридесет лева /
СРОК: Започване – 11.09.2018 г.
Завършване – 11.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 96/ 30.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Стоянка С… Златева с адрес: гр. Шумен, ул. ”Владайско Въстание” № 139А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 на ул. ”Антим Първи” № 13, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 180 лв. / Сто и осемдесет лева /
СРОК: Започване – 05.09.2018 г.
Завършване – 05.12.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 95/ 29.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “Джи Пи Груп“ АД чрез пълномощник Снежина М… Несторова с ЕИК 204257528, с адрес: гр. София, бул. ”Черни връх” № 59 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. ”Цар Иван Александър” № 81 гр. Шумен за разполагане на строителни материали .
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 15 лв. / Петнадесет лева /
СРОК: Започване – 30.08.2018 г.
Завършване – 13.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 94/ 29.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Преспа Инвест“ ЕООД с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. “Хемус“ № 2 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 30 м2 ул. ”Дунав” № 2 в двора на бившето поделение – Общински имот с ПИ 83510.658.474 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 30 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 90 лв. / Деветдесет лв. /
СРОК: Започване – 29.08.2018 г.
Завършване – 29.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 93/ 29.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Живко Б… Кръстев с адрес: гр. Шумен, ул. “Владайско въстание“ № 70.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 на ул. “Христо Ботев“ № 18, с. Мадара за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 15 кв.м. х 1,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 15 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 29.08.2018 г.
Завършване – 29.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 92/ 29.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Неждет И… Хасанов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Неофит Рилски” № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 27 м2 на ул. ”Отец Паисий” № 13, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 162 лв. / Сто шестдесет и два лв. /
СРОК: Започване – 29.08.2018 г.
Завършване – 29.10.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 91/ 28.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Христо Г… Гичев с адрес: гр. Шумен, бул. ”Велики Преслав” № 30.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. ”Хан Крум” № 1 гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 28.08.2018 г.
Завършване – 28.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 90/ 27.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НИКИ – БТ“ АД с ЕИК 127035845, адрес: гр. Шумен, ул. ”Любен Каравелов” № 27.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 на ул. ”Любен Каравелов” № 27 гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 28.08.2018 г.
Завършване – 11.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 89/ 27.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Младен Б… Младенов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Цар Иван Александър” № 37.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 на ул. ”Цар Иван Александър” № 37, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 45,00 лв. / Четирдесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 28.08.2018 г.
Завършване – 28.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 88/ 27.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Младен Е… Неделчев с адрес: гр. Нови пазар, ул. ”Чавдар войвода” № 1.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. ”Васил Петлешков” № 19 гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 15,00 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 27.08.2018 г.
Завършване – 10.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 87/ 24.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Георги Р… Рахнев с адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 169 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2 на ул. ”Съединение” № 213 гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 5 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 15 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 24.08.2018 г.
Завършване – 24.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 86/ 23.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Радостин И… Михайлов с адрес: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев“ № 53.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 4 м2 на ул. “Марица“ № 6 гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 4 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 12 лв. / Дванадесет лв. /
СРОК: Започване – 23.08.2018 г.
Завършване – 23.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 85/ 22.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Кристина И… Станева с адрес: гр. Шумен, ул. ”Охрид” № 8.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ”Охрид” № 8 гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 22.08.2018 г.
Завършване – 22.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 84/ 21.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Зия Х… Джамбазов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Хараланка Българанова” № 2.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 25 м2 на ул. ” Хараланка Българанова” № 2 и 25 м2 на ул. „Марица“ № 9, гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 50 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 150 лв. / Сто и петдесет лева /
СРОК: Започване – 21.08.2018 г.
Завършване – 21.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 83/ 20.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „ФОРЪС“ ООД, ЕИК 127557042 с адрес гр.Шумен, ул. “Владайско въстание“ № 5.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 13 м2, на ул. ”Прилеп” № 7, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 13 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 39 лв. / Тридесет и девет лв. /
СРОК: Започване – 24.08.2018 г.
Завършване – 24.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 82/ 17.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Начко Й… Начев с адрес: гр. Шумен, област Шумен, с. Белокопитово, ул. ”Осми март” № 11.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 16 м2 на ул. ”Климент Охридски” № 11, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 16 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 48,00 лв. / Четирдесет и осем лв. /
СРОК: Започване – 17.08.2018 г.
Завършване – 17.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 81/ 15.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Маргаритка Д… Давидова с адрес: гр. Шумен, ул. ”Пенчо Славейков” № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8 м2 на ул. „Пенчо Славейков” № 6 гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 8 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 24,00 лв. / Двадесет и четири лв. /
СРОК: Започване – 20.08.2018 г.
Завършване – 20.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 80/ 14.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „ГЛОБ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 200006539 с адрес гр. Шумен, ул. “Македония“ № 30 А, с представител Джанер Й… Каптан.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 180 м2 на ул. ”Университетска”, гр. Шумен за организация на СМР и ВОБД.
ТАКСА: 180 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 1620 лв. / Хиляда шестотин и двадесет лв. /
СРОК: Започване – 15.08.2018 г.
Завършване – 15.11.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 79/ 10.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Стефка С… Стоянова с адрес: гр. Шумен ул. ”Софийско шосе” № 5.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. ”Софийско шосе” № 5, гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 13.08.2018 г.
Завършване – 13.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 78/ 10.08.2018г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Емил Т… Александров с адрес: гр. Шумен, ул. ”Божур” № 14
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. ”Божур” № 14 и 12 м2 към ул. “Гиньо Писков“ гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 22 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 66 лв. / Шестдесет и шест лв. /
СРОК: Започване – 13.08.2018 г.
Завършване – 13.09.2018 г.


02 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 77/ 10.08.2018г. – гр. Шумен
ИНВЕСТИТОР : Радослав С… Бобадалиев с адрес: гр. Шумен, ул. ”Цар Иван Александър” № 81 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на бул. ”Славянски” № 36 гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 15.08.2018 г.
Завършване – 15.09.2018 г.


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 74/ 30.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Величко Н… Великов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Владайско въстание” № 121 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2, на ул. ”Владайско въстание” № 121 А, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 45,00 лв. / Четирдесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 30.07.2018 г.
Завършване – 30.08.2018 г.


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 73/ 26.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Галин Х… Димитров с адрес: гр. Шумен, ул. ”Осми март” № 26.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 3 м2, на ул. ” Владайско въстание” № 130, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 3 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 9,00 лв. / Девет лв. /
СРОК: Започване – 26.07.2018 г.
Завършване – 26.08.2018 г.


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 72/ 26.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Сашко П… Александров с адрес: гр. Шумен, пл. ”Оборище” № 7.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6 м2, на пл. ” Оборище” № 7, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 6 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 18,00 лв. / Осемнадесет лв. /
СРОК: Започване – 01.08.2018 г.
Завършване – 01.09.2018 г.


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 70/ 24.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : „Гранд Билдстрой“ЕООД  с ЕИК: 203569788, със адрес гр. Шумен, ул. “Съединение“ № 68.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20м2 тротоар и 6м2 зелена площ за фургон, на ул. ”Д-р Петър Берон” № 19, гр. Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 26 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 156 лв. / Сто петдесет и шест лв. /
СРОК: Започване – 24.07.2018 г.
Завършване – 24.09.2018 г.


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 69/ 24.07.2018 г. – гр.Шумен
Удължение на Разрешително № 47

ИНВЕСТИТОР : Георги Р…Рахнев с адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 169 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2, на ул. ”Съединение” № 213, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 5 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 15,00 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 24.07.2018 г.
Завършване – 24.08.2018 г.


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 68/ 18.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : „ФОРЪС“ ООД, ЕИК 127557042 с адрес гр.Шумен, ул. “Владайско въстание“ № 5.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 13 м2, на ул. ”Прилеп” № 7, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 13 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 39 лв. / Тридесет и девет лв. /
СРОК: Започване – 23.07.2018 г.
Завършване – 23.08.2018 г.


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 67/ 20.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Тошо И… Тодоров с адрес: гр. Шумен, ул. “Панайот Волов“ № 60.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. ”Хан Крум” № 1 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 90 лв. / Деветдесет лв. /
СРОК: Започване – 23.07.2018 г.
Завършване – 23.10.2018 г.


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 66/ 30.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Неждет И…. Хасанов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Неофит Рилски” № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от от 27 м2, на ул. ”Отец Паисий” № 13, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 27 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 81 лв. / Осемдесет и един лв. /
СРОК: Започване – 30.07.2018 г.
Завършване – 30.08.2018 г.


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 65/ 17.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Илиян М… Илиев с адрес: гр. Шумен, ул. ”Цар Иван Александър” № 69.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8 м2, на ул. ”Цар Иван Александър” № 69.
ТАКСА: 8 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 24 лв. / Двадесет и четири лв. /
СРОК: Започване – 17.07.2018 г.
Завършване – 17.08.2018 г.


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 64/ 17.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : “НР Билд” с ЕИК 204592658 гр. Шумен, ул. ”Кирил и Методий” № 98А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2, на ул. ”Охрид” № 12, гр. Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 17.07.2018 г.
Завършване – 17.08.2018 г.


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 63/ 17.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Антоанела К…. Кадиева с адрес: гр. Шумен,  ул. “Цар Освободител“ № 133.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11 м2 ул. “Цар Освободител“ № 133 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 11 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 33 лв. / Тридесет и три лв. /
СРОК: Започване – 20.07.2018 г.
Завършване – 20.08.2018 г.


17 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 62/ 13.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : „Преспа Консулт“ ЕООД с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. “Хемус“ № 2А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 30 м2 ул. ”Дунав” № 2 в двора на бившето поделение – Общински имот с ПИ 83510.658.474 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 30 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 90 лв. / Деветдесет лв. /
СРОК: Започване – 13.07.2018 г.
Завършване – 13.08.2018 г.


17 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 61/ 13.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Илиян Р… Димитров с адрес: гр. Шумен,  ул. ”Вичо Папазов” № 7.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2, на ул. ”Пенчо Славейков” № 5, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 3 мес. = 135 лв. / Сто тридесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 15.07.2018 г.
Завършване – 15.10.2018 г.


17 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 60/ 13.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Бианка Л… Николова с адрес: гр. Шумен,  ул. ”Васил Априлов” № 3.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. ”Климент Охридски” № 2 – етаж 2-ри, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 15 лв. / Петнадесет лева /
СРОК: Започване – 30.07.2018 г.
Завършване – 12.08.2018 г.


17 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 59/ 13.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Бианка Л… Николова  с адрес: гр. Шумен,  ул. ”Васил Априлов” № 3.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 4 м2 на ул. ”Климент Охридски” № 2 – етаж 1-ви, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 4 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 6 лв. / Шест лева /
СРОК: Започване – 16.07.2018 г.
Завършване – 30.07.2018 г.


17 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 58/ 11.07.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Николай И… Симеонов  с адрес: гр. Шумен, ул. ” Скопие” № 2.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 на ул. ”Христо Ботев” № 2, гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 60,00 лв. / Шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 11.07.2018 г.
Завършване – 11.07.2018 г.


17 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 57/ 10.07.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : „Преспа Консулт“ ЕООД с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. “Хемус“ № 2А.
ОБЕКТ: 30 м2 срещу входовете ул. ”Ген. Скобелев” № 41 – Общински имот с ПИ 83510.658.435 /представляващ зелена част/ гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 30 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 90 лв. / Деветдесет лв. /
СРОК: Започване – 09.07.2018 г.
Завършване – 09.08.2018 г.


17 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 56/ 05.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Иван М… Йонков с адрес: гр. Шумен, бул. ”Ришки проход” № 62А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2 на бул. ”Ришки проход” № 62А гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 5 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 15 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 05.07.2018 г.
Завършване – 05.08.2018 г.


04 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 55/ 02.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Христо Г… Гичев с адрес: гр. Шумен,  бул. ”Велики Преслав”  № 30.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. ”Хан Крум” № 1 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 02.07.2018 г.
Завършване – 02.08.2018 г.


04 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 54/ 02.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Евгений Ц… Цанков с адрес: гр. Шумен,  ул. ”Преслав”, № 18 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 4 м2 на ул. ”Преслав” № 18А гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 4 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 12 лв. / Дванадесет лв. /
СРОК: Започване – 02.07.2018 г.
Завършване – 02.08.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 53/ 28.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Белкие И… Адил с адрес: гр. Шумен, ул. ”Боровец” № 20.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 12 м2 на ул. ”Боровец” № 20, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 12 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 36 лв. / Тридесет и шест лв. /
СРОК: Започване – 29.06.2018 г.
Завършване – 29.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 52/ 26.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Ангел И… Петров с адрес: гр. Шумен, ул. ”Милин камък” № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 4 м2 на ул. ”Съединение” № 95, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 4 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 12 лв. / Дванадесет лв. /
СРОК: Започване – 26.06.2018 г.
Завършване – 26.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 51/ 22.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Владислав З… Атанасов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Петра” № 32.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. ”Петра” № 32, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 22.06.2018 г.
Завършване – 22.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 50/ 22.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Тефик А… Казифов с адрес: с. Градище, ул. ”Юрий Гагарин” № 2.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11 м2 на ул. ”Юрий Гагарин” № 2, с. Градище за разполагане на сламопреса, станок за подковаване на коне.
ТАКСА: 11 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 99 лв. / Деветдесет и девет лв. /
СРОК: Започване – 22.06.2018 г.
Завършване – 22.09.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 49/ 22.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : „Гранд Билдстрой“ЕООД  с ЕИК: 203569788, със адрес гр. Шумен, ул. “Съединение“ № 68.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20м2 тротоар и 6м2 зелена площ за фургон, на ул. ”Д-р Петър Берон” № 19, гр. Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 26 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 78 лв. / Седемдесет и осем лв. /
СРОК: Започване – 22.06.2018 г.
Завършване – 22.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 48/ 18.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Венцислав Л… Савов с адрес: гр. Шумен, ул.”Владимир Вичев” № 21.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8,5 м2 на ул.”Владимир Вичев” № 21, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 8,5 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 7 дни = 6,38 лв. / Шест лв. тридесет и осем ст. /
СРОК: Започване – 18.06.2018 г.
Завършване – 25.06.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 47/ 18.06.2018 г. – гр.Шумен, Удължение на Разрешително № 34

ИНВЕСТИТОР : Георги Р… Рахнев с адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 169 А.
ОБЕКТ: Да заеме площ от 5 м2, на ул. ”Съединение” № 213, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 5 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 15,00 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 23.06.2018 г.
Завършване – 23.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 46/ 15.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Илиян Р… Димитров с адрес: гр. Шумен, ул. ”Вичо Папазов” № 7.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 на ул. ”Пенчо Славейков” № 5, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 45 лв. / Четирдесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 15.06.2018 г.
Завършване – 15.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 45/ 15.06.2018 г. – гр.Шумен, допълнение към Разрешително № 39

ИНВЕСТИТОР : „Митра Транслейшънс“, с ЕИК: 103913291, с адрес гр. Варна, ул. “Цар Асен 11а“ офис № 4
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 25 м2 на ул. “Добри Войников“ № 19, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 25 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 3 мес. = 225 лв. / Двеста двадесет и пет лв. и нула ст. /
СРОК: Започване – 12.06.2018 г.
Завършване – 12.09.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 44/ 13.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Белкие И… Адил с адрес: гр. Шумен, ул. ”Боровец” № 20.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 12 м2 на ул. ”Боровец” № 20, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 12 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 36 лв. / Тридесет и шест лв. /
СРОК: Започване – 13.06.2018 г.
Завършване – 13.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 43/ 13.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Иван М… Ангелов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Силистра” № 4.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 7 м2 на ул. ”Силистра” № 4, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 7 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 21 лв. / Двадесет и един лв. /
СРОК: Започване – 13.06.2018 г.
Завършване – 13.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 42/ 11.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Йордан С… Маринов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Искър” № 24.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 на ул. ”Бели Лом” № 6, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 60,00 лв. / Шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 11.06.2018 г.
Завършване – 11.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 41/ 08.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Елисавета Х…Йорданова с адрес: гр. Шумен, ул. ”Ген. Драгомиров”, бл. 7.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11 м2 на ул. ”Ген. Драгомиров”, бл. 7, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 11 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 33 лв. / Тридесет и три лв. /
СРОК: Започване – 11.06.2018 г.
Завършване – 11.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 40/ 08.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Николай И… Симеонов с адрес: гр. Шумен, ул. ” Скопие” № 2.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 на ул. ”Христо Ботев” № 2, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 60,00 лв. / Шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 08.06.2018 г.
Завършване – 08.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 39/ 06.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : „Митра Транслейшънс“, с ЕИК: 103913291, с адрес гр. Варна, ул. “Цар Асен 11а“ офис № 4
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 25 м2 на ул. “Добри Войников“ № 19, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 25 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 3 мес. = 225 лв. / Двеста двадесет и пет лв. и нула ст. /
СРОК: Започване – 12.06.2018 г.
Завършване – 12.09.2018 г.


05 юни 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 38/ 01.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Стоянка С….  Златева с адрес: гр. Шумен, ул. ”Владайско Въстание” № 139А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 на ул. ”Антим Първи” № 13, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 180 лв. / Сто и осемдесет лева /
СРОК: Започване – 04.06.2018 г.
Завършване – 04.09.2018 г.


05 юни 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 37/ 25.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Юлия Г….  Чолакова с адрес: гр. Шумен, ул. ”Христо Генчев” № 5.
ОБЕКТ: Да заеме площ от 8 м2 на ул. ”Алдемировци” № 30, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 8 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 24 лв. / Двадесет и четири лева /
СРОК: Започване – 25.05.2018 г.
Завършване – 25.06.2018 г.


05 юни 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 36/ 23.05.2018 г.-гр.Шумен-Удължение на Разрешително № 25

ИНВЕСТИТОР : Диян С… Делев с адрес: гр. Шумен, ул. ”Христо Генчев” № 34.
ОБЕКТ: Да заеме площ от 10 м2 на ул. ”Христо Генчев” № 34 и 10 м2 на ул. „Преслав“ № 52 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв. м + 10 кв. м = 20 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 60 лв. / Шестесет лева /
СРОК: Започване – 24.05.2018 г.
Завършване – 24.06.2018 г.


05 юни 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 35/ 23.05.2018 г. -гр.Шумен Удължение на Разрешително № 23

ИНВЕСТИТОР : Бианка Л… Николова с адрес: гр. Шумен, ул. ”Васил Априлов” № 3.
ОБЕКТ: Да заеме площ от 6 м2 на ул. ”Иван Александър” № 68, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 6 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 18 лв. / Осемнадесет лева /
СРОК: Започване – 23.05.2018 г.
Завършване – 23.06.2018 г.


05 юни 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 34/ 23.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Георги Р… Рахнев с адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 169 А.
ОБЕКТ: Да заеме площ от 5 м2, на ул. ”Съединение” № 213, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 5 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 15,00 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 23.05.2018 г.
Завършване – 23.06.2018 г.


21 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 33/ 16.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : “НР Билд” с ЕИК 204592658 гр. Шумен, ул.”Кирил и Методий” № 98А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2, на ул. ”Охрид” № 12, гр. Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв./ Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 16.05.2018 г.
Завършване – 16.06.2018 г.


21 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 32/ 15.05.2018 г. – гр.

ИНВЕСТИТОР : Илиян Р…. Димитров с адрес: гр. Шумен, ул. ”Вичо Папазов” № 7
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2, на ул. ”Пенчо Славейков” № 5, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 45 лв. / Четирдесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 15.05.2018 г.
Завършване – 15.06.2018 г.


21 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 31/ 14.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“ЕООД с ЕИК 127626718 бул.”Славянски” №7, вх.2, ет.2, ап.13, представлявано от Андрей Л… -възложител с упълномощен представител Розалин С….
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15,50м2 на ул.”Хр.Смирненски” №2 за разполагане на фургон и строителни материали и площ от 8,50м2 на ул.”Хан Кормисош” №3 за разполагане на строителни материали, скеле и/или техника. Със Заповед за ВОБД РД-25-948/ 17.05.2018г.
ТАКСА: ул.”Хан Кормисош” № 3 8,13 м. х 2,40 м= 20 м2 / 1,10 тротоар, 1,30 пътно платно/
– ул.”Хр. Смирненски” № 2 2 м на 15 м = 20 м2 по схема
20 + 20 = 40,00 кв.м. х 3,00 лв./кв.м.х 3 мес.= 360 лв. / Триста и шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 14.05.2018 г.
Завършване – 14.08.2018 г.


21 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 30/ 14.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Венцислав Л… Савов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Владимир Вичев” № 21.
ОБЕКТ: 8,5 м2, на ул. ”Владимир Вичев” № 21, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 8,5 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 25,50 лв. / Двадесет и пет лв. и петдесет ст. /
СРОК: Започване – 14.05.2018 г.
Завършване – 14.06.2018 г.


21 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 29/ 10.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : “Стройколукс Джабаров” ЕООД с ЕИК: 127635360, адрес гр. Шумен бул. ”Мадара” № 7А
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 30м2, на ул. „Вичо Папазов“ № 23, гр.Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 30 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 3 мес. = 270 лв. / Двеста и седемдесет лв. и нула ст. / с платежно от 09.05.2018г
СРОК: Започване – 11.05.2018 г.
Завършване – 11.08.2018 г.


21 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 28/ 11.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Таню Х… Танев с адрес: гр. Шумен, ул. ”Милан Борисов” № 5
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 4 м2, на ул. ”Милан Борисов” № 5, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 4 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 12,00 лв. / Дванадесет лв. /
СРОК: Започване – 14.05.2018 г.
Завършване – 14.06.2018 г.


11 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 27/ 03.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Владимир Д…Чехларов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Кирил и Методий” № 17
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2 на ул. ”Кирил и Методий” № 17, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 5 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 15,00 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 03.05.2018 г.
Завършване – 03.06.2018 г.


11 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 26/ 25.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Николай И…Симеонов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Скопие” №2
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2, на ул. ”Христо Ботев” № 2, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 60,00 лв. / Шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 25.04.2018 г.
Завършване – 25.05.2018 г.


11 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 25/ 24.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Диян С… Делев с адрес: гр. Шумен, ул. ”Христо Генчев
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. ”Христо Генчев” № 34 и 10 м2 на ул. „Преслав“ № 52 гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 10 кв. м + 10 кв. м = 20 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 60 лв. / Шестесет лева /
СРОК: Започване – 24.04.2018 г.
Завършване – 24.05.2018 г.


25 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 24/ 19.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Павел И… Стефанов с адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 97 Б
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. ”Съединение” № 97 Б, гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 10 кв.м х 3,00 лв./ кв.м х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лева /
СРОК: Започване – 19.04.2018 г.
Завършване – 19.05.2018 г.


25 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 23/ 20.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Бианка Л….. Николова с адрес: гр. Шумен, ул. ”Васил Априлов” № 3
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6 м2 на ул. ”Св. Климент Охридски” № 2, гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 6 кв.м х 3,00 лв./ кв.м х 1 мес. = 18 лв. / Осемнадесет лева /
СРОК: Започване – 23.04.2018 г.
Завършване – 23.05.2018 г.


25 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 22/ 20.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Кънчо Е…. Андреев с адрес: гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 44
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на бул. ”Мадара” № 44, гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 10 кв.м х 3,00 лв./ кв.м х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лева /
СРОК: Започване – 23.04.2018 г.
Завършване – 23.05.2018 г.


25 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 21/ 17.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Гергана Х…. Костадинова с адрес: гр. Шумен, ул. ”Владайско въстание” № 57
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 14 м2 на ул. ”Владайско въстание” № 57, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 14 кв.м х 3,00 лв./ кв.м х 1 мес. = 42 лв. / Четирдесет и два лв. /
СРОК: Започване – 18.04.2018 г.
Завършване – 18.05.2018 г.


17 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 20/ 12.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Русанка В…. Димитрова, със адрес гр. Шумен, ул. ”Ген. Радецки” № 55.
ОБЕКТ: Да се да заеме площ от 9 м2 на ул. ”Ген. Скобелев” № 32, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 9 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 54 лв. / Петдесет и четири лв. /
СРОК: Започване – 12.04.2018 г.
Завършване – 12.05.2018 г.


05 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 19/ 05.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Рийхан А…. Илиязов с адрес: гр. Шумен, гр. Шумен, бул. ”Симеон Велики” № 11
ОБЕКТ: Да се да заеме площ от 4 м2, в с. Царев брод, ул. ”Хан Аспарух” срещу дом № 16 за разполагане на строителни материали, скеле и/или техника.
ТАКСА: 4 кв.м. х 1,00 лв./ кв. м. х 1 мес. = 4 лв. / Четири лв. /
СРОК: Започване – 05.04.2018 г.
Завършване – 05.05.2018 г.


05 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 18/ 05.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : “НР Билд” с ЕИК 204592658 гр. Шумен, ул.”Македония”.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2, на ул. ”Охрид” №12, гр.Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/или техника.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв. м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 05.04.2018 г.
Завършване – 05.05.2018 г.


05 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 17/ 03.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : : „Гранд Билдстрой“ЕООД с ЕИК: 203569788, със адрес гр. Шумен, ул. “Съединение“ № 68, ет. 1, ап. 2
ОБЕКТ: Да се да заеме площ от 20м2 тротоар и 6м2 зелена площ за фургон, на ул. ”Д-р Петър Берон” № 19, гр.Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/или техника.
ТАКСА: 26 кв.м. х 3,00 лв./ кв. м. х 1 мес. = 78 лв. / Седемдесет и осем лв. /
СРОК: Започване – 03.04.2018 г.
Завършване – 03.05.2018 г.


03 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 16/ 02.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : : Муса М…. Сабаш с адрес: гр. Шумен, ул. „Андрей и Веселин Стоянови“ № 16, ет. 1, ап. 1.
ОБЕКТ: Да се да заеме площ от 22 м2, на ул. ”Софийско шосе” № 17, гр. Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/или техника.
ТАКСА: 22 кв.м. х 3,00 лв./ кв. м. х 1 мес. = 66 лв. / Шейсет и шест лв. /
СРОК: Започване – 02.04.2018 г.
Завършване – 02.05.2018 г.


26 март 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 15/ 23.03.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Димитричка Н… Петрова, с адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ №8
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 23 м2, на бул. „Славянски“ №8 гр. Шумен за разполагане на материали и вишка за авариен ремонт на южна фасада на сградата.
ТАКСА: 23 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 69 лв./ Шестдесет и девет лв. и нула ст. /
СРОК: Започване – 24.03.2018 г.
Завършване – 24.04.2018 г.


 26 март 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 14/ 19.03.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Иван М… Йонков, с адрес гр. Шумен, ул. „Ришки проход“ № 62А
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 4 м2, на ул. „Ришки проход“ № 62А гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 4 кв.м. х 3,00 лв./кв.м.х2 мес.= 24 лв. /Двадесет и четири лв. и нула ст. /
СРОК: Започване – 19.03.2018 г.
Завършване – 19.05.2018 г.


 26 март 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 13/ 13.03.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Димитър И… Попов, с адрес гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 25
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2, на бул. „Мадара“ № 25 гр. Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/или техника.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. и нула ст. /
СРОК: Започване – 13.03.2018 г.
Завършване – 13.04.2018 г.


12 март 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 12/ 12.03.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Димитричка С… Джабарова, с адрес с.Мадара ул.”Пирин” №14
ОБЕКТ: Да се заемат площ от 60м2, на ул.”Хан Кормисош” № 3, гр.Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 60 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 360 лв. / Триста и шестдесет лв. и нула ст. /
СРОК: Започване – 12.03.2018 г.
Завършване – 12.05.2018 г.


25 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 11/ 22.02.2018 г. – гр.Шумен Удължение на № 4

ИНВЕСТИТОР: „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“ЕООД с ЕИК 127626718 бул.”Славянски” № 7, вх.2, ет.2, ап.13
ОБЕКТ: „Бизнес център“ УПИ ХII-646, кв.145, ул.”Хр.Смирненски” №2, гр.Шумен с Разрешение за строеж № 188/04.10.2017г. Да се заеме площ от 15,50м2 на ул.”Хр.Смирненски” №2 за разполагане на фургон и строителни материали и площ от 8,50м2 на ул.”Хан Кормисош” 3 за разполагане на строителни материали, скеле и/или техника.
ТАКСА ул.”Хан Кормисош” №3 – 8,13м. х 2,40м= 20 м2 / 1,10 тротоар, 1,30 пътно платно/ = 60лв.
ул.”Хр.Смирненски” №2 – 2м на 15 м = 20 м2 = 60лв.
СРОК: Започване – 25.02.2018 г.
Завършване – 25.03.2018 г.


23 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 10/ 20.02.2018 г. – гр.Шумен, удължение на № 2

ИНВЕСТИТОР: Антон С… Донев, с адрес ул.”Московска” №17а.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6м2, на ул.”Московска” №17а, гр.Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/или техника.
ТАКСА: 6 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 18 лв. / Осемнаседет лв. /
СРОК: Започване – 23.02.2018 г.
Завършване – 23.03.2018 г.


19 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 9/ 19.02.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Метин Б… Якубов, с адрес с. Войвода, ул.”Аврора” №10
ОБЕКТ: да заеме площ от 8м2, на бул.”Велики Преслав” №68, гр.Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 8 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 24 лв. / Двадесет и четири лв. /
СРОК: Започване – 19.02.2018 г.
Завършване – 19.03.2018 г.


19 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 8/ 19.01.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Радослав К… Козарев, с адрес ул.”Охрид” №12

ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“  УПИ IV-4338, кв.273, ул.”Охрид” №12, гр.Шумен с Разрешение за строеж № 228/27.11.2017г. Да се заемат площ от 20м2, на ул.”Охрид” №12, гр.Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/или техника.

ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 60 лв. / Шестдесет лв. /

СРОК: Започване – 19.02.2018 г.

Завършване – 19.03.2018 г.


16 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 7/ 19.02.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „КРЕБС“ ЕООД с ЕИК 837065893
ОБЕКТ: да заеме площ от 20м2 на ул.“Марин Дринов“ и 20 м2 на бул. ”Славянски” №16, (магазин Детски свят) гр.Шумен.
ТАКСА: 40 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 120 лв. / Сто и двадесет лв./
СРОК: Започване – 19.02.2018 г.
Завършване – 19.03.2018 г.


09 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 6/ 05.02.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Айхан С… Хюсеин
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 4м2, на ул.”Охрид” №22, гр.Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 4м2 х 3,00 лв./м2 х 1 мес. = 12 лв. / Дванадесет лв. /
СРОК: Започване – 05.02.2018г.
Завършване – 05.03.2018г.


09 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 5/ 29.01.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : ОБЩИНА ШУМЕН с ЕИК 000931721 бул.”Славянски” №17
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Ал.Константинов” №8, ЕИК 1270001597
ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА Пешеходни алеи и тротоари в района на Кв.“Тракия“с Разрешение за строеж №136 / 18.07.2016год.
ТАКСА: Освободени от такса тротоарно право
СРОК: Започване – 29.01.2018г.
Завършване – 22.07.2018г.


09 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 4/ 23.01.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“ЕООД с ЕИК 127626718 бул.”Славянски” №7, вх.2, ет.2, ап.13
ОБЕКТ: „Бизнес център“ УПИ ХII-646, кв.145, ул.”Хр.Смирненски” №2, гр.Шумен с Разрешение за строеж № 188/04.10.2017г.
Да се заеме площ от 15,50м2 на ул.”Хр.Смирненски” №2 за разполагане на фургон и строителни материали и площ от 8,50м2 на ул.”Хан Кормисош” 3 за разполагане на строителни материали, скеле и/или техника.
ТАКСА: ул.”Хан Кормисош” №3 8,13м. х 2,40м= 20 м2 / 1,10 тротоар, 1,30 пътно платно/ = 60лв.
ул.”Хр.Смирненски” №2 2м на 15 м = 20 м2 = 60лв.
СРОК: Започване – 24.01.2018г.
Завършване – 24.02.2018г.


09 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 3/ 19.01.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : „Митра Транслейшънс“, с ЕИК: 103913291, с адрес с.Варна, ул.“Цар Асен 11а“ офис №4
ОБЕКТ: „Реставрация, адаптация и конструктивно укрепване на сграда – културна ценност за административни нужди“ с адрес ул „Добри Войников“ №19. Да се заеме площ от 25м2, на ул.“Добри Войников“ №19, гр.Шумен за разполагане на скеле.
ТАКСА:25м2 х 3,00лв./м 2 х 70.18% = 105.27лв. /Сто и пет лв. двадесет и седем ст. /
СРОК: Започване – 22.01.2018г.
Завършване – 22.03.2018г.


09 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 2/ 19.01.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Антон Стефчев Донев
ОБЕКТ: да се заеме площ от 6м2, на ул.”Московска” №17а, гр.Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/или техника.
ТАКСА: 6м2 х 3,00 лв./м 2 х 1 мес. = 18лв./Осемнадесет лв./
СРОК: Започване – 22.01.2018г.
Завършване – 22.02.2018г.


09 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 1/08.01.2018г. гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР : Радослав Кузманов Козарев
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“ УПИ IV-4338, кв.273, ул. „Охрид“№12, гр.Шумен с Разрешение за строеж №228/27.11.2017г.
ТАКСА: 10м2 х 3,00 лв./м 2 х 1 мес. = 30лв./Тридесет лв./
СРОК: Започване – 10.01.2018г.
Завършване – 10.02.2018г.


23 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 115/ 20.11.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:, с ЕГН:, с адрес общ.Шумен, ул.“Искър“ №24, с GSM:0894318680, със заявление вх. № УТ-10-117 / 20.11.2017 г. и на основание на чл.72 и чл.74 от ЗУТ и Наредба №1 на Общински съвет Шумен – чл.7, чл.22, чл.23.

СЕ РАЗРЕШАВА НА:, с ЕГН:, с адрес общ.Шумен, ул.“Искър“ №24, да заеме площ от 10м2, на ул.“Искър“ №24, гр.Шумен за разполагане на строителни материали.

ТАКСА “ТРОТОАРНО ПРАВО”: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1мес. = 30 лв.
/ Тридесет лв. /

ВЪВ ВРЪЗКА С: чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ – Текущ ремонт на сграда.

Срок на започване на обекта: 20.11.2017 г.
Срок на завършване на обекта: 20.12.2017 г.

Тротоарът да не се заема изцяло по широчина. Да се остави разстояние 50см от бордюра за преминаване на пешеходци. Заетата площ да се огради със сигнална лента. При необходимост площта да се огради с предпазна строителна мрежа.

Строителството да се извърши при условията на чл.72 (1) от ЗУТ и Наредба №1 на ОбС Шумен – изпълнителят на строителството е длъжен да извършва за своя сметка в определените срокове необходимите възстановителни работи, както и да отстранява нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации, да почисти основно района на обекта (след завършването му ) от строителни материали и отпадъци.
При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 (5) т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000 (хиляда) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.234 (1) с глоба от 300 (триста)лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.49, ал.1, т.1 и във връзка с чл.22 ал.8 от Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 100 (сто) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 500 (петстотин) лв. до 20 000 (двадесет хиляди) лв. за еднолични търговци и юридически лица.
– по чл.49, ал.4 на Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 30,00 (тридесет) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 50,00 (петдесет) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Забележка: Районът да се поддържа чист от строителни материали и строителни отпадъци. Да се мие по време на строителство и да се измие основно след приключване на СМР.


23 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 114/ 13.11.2017 г. – гр.Шумен 

ПО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:, с ЕГН:, с адрес общ.Шумен, ул.“Искър“ №22, със заявление вх. № УТ-10-116 / 09.11.2017 г. и на основание на чл.72 и чл.74 от ЗУТ и Наредба №1 на Общински съвет Шумен – чл.7, чл.22, чл.23.

СЕ РАЗРЕШАВА НА:, с ЕГН:, с адрес общ.Шумен, ул.“Искър“ №22, да заеме площ от 4м2, на ул.“Искър“ №22, гр.Шумен за разполагане на строителни материали.

ТАКСА “ТРОТОАРНО ПРАВО”: 4 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1мес. = 12 лв.

/ Дванадесет лв. /

ВЪВ ВРЪЗКА С:  чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ – Текущ ремонт на сграда.

Срок на започване на обекта:        13.11.2017 г.

Срок на завършване на обекта:     13.12.2017 г.

 Тротоарът да не се заема изцяло по широчина. Да се остави разстояние 50см от бордюра за преминаване на пешеходци. Заетата площ да се огради със сигнална лента. При необходимост площта да се огради с предпазна строителна мрежа.

 Строителството да се извърши при условията на чл.72 (1) от ЗУТ и  Наредба №1 на ОбС Шумен – изпълнителят на строителството е длъжен да извършва за своя сметка  в определените срокове необходимите възстановителни работи, както и да отстранява  нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации, да почисти основно района на обекта  (след завършването му ) от строителни материали и отпадъци.

При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:

  • по чл.232 (5) т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000 (хиляда) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
  • по чл.234 (1) с глоба от 300 (триста)лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
  • по чл.49, ал.1, т.1 и във връзка с чл.22 ал.8 от Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 100 (сто) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 500 (петстотин) лв. до 20 000 (двадесет хиляди) лв. за еднолични търговци и юридически лица.
  • по чл.49, ал.4 на Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 30,00 (тридесет) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 50,00 (петдесет) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за еднолични търговци и юридически лица.

 Забележка: Районът да се поддържа чист от строителни материали и строителни отпадъци. Да се мие по време на строителство и да се измие основно след приключване на СМР.

 


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 113/ 06.11.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:, с ЕГН:, с адрес общ.Шумен, ул.“Владайско въстание“ №99, с GSM: 0882454246 със заявление вх. № УТ-10-115 / 06.11.2017 г. и на основание на чл.72 и чл.74 от ЗУТ и Наредба №1 на Общински съвет Шумен – чл.7, чл.22, чл.23.

СЕ РАЗРЕШАВА НА: с ЕГН:, с адрес общ.Шумен, ул.“Владайско въстание“ №99, да заеме площ от 3м2, на ул.“Владайско въстание“ №99, гр.Шумен за разполагане на скеле.

ТАКСА “ТРОТОАРНО ПРАВО”: 3 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1мес. = 9 лв.
/ Девет лв. /

ВЪВ ВРЪЗКА С: чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ – Текущ ремонт на сграда.

Срок на започване на обекта: 06.11.2017 г.
Срок на завършване на обекта: 06.11.2017 г.

Тротоарът да не се заема изцяло по широчина. Да се остави разстояние 50см от бордюра за преминаване на пешеходци. Заетата площ да се огради със сигнална лента. При необходимост площта да се огради с предпазна строителна мрежа.

Строителството да се извърши при условията на чл.72 (1) от ЗУТ и Наредба №1 на ОбС Шумен – изпълнителят на строителството е длъжен да извършва за своя сметка в определените срокове необходимите възстановителни работи, както и да отстранява нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации, да почисти основно района на обекта (след завършването му ) от строителни материали и отпадъци.
При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 (5) т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000 (хиляда) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.234 (1) с глоба от 300 (триста)лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.49, ал.1, т.1 и във връзка с чл.22 ал.8 от Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 100 (сто) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 500 (петстотин) лв. до 20 000 (двадесет хиляди) лв. за еднолични търговци и юридически лица.
– по чл.49, ал.4 на Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 30,00 (тридесет) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 50,00 (петдесет) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Забележка: Районът да се поддържа чист от строителни материали и строителни отпадъци. Да се мие по време на строителство и да се измие основно след приключване на СМР.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 112/ 06.11.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА: с ЕГН
гр.Шумен ул.”Червени ескадрони” №27, s GSM: 0889918644, със заявление вх. № УТ-10-114/03.11.2017г. и на основание на чл.72 и чл.74 от ЗУТ и Наредба №1 на Общински съвет Шумен – чл.7, чл.22, чл.23.

СЕ РАЗРЕШАВА НА: с ЕГН
гр.Шумен ул.”Червени ескадрони” №27, да заеме площ от 11м2, на ул.”Червени ескадрони” №27, гр.Шумен за разполагане на строителни материали и скеле.

ТАКСА “ТРОТОАРНО ПРАВО”: 11 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 33,00 лв.
/ Тридесет и три лв. /

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Реконструкция и надстройка на еднофамилна жилищна сграда, в УПИ XIV-7249, кв.412 по плана на гр.Шумен“

Срок на започване на обекта: 10.11.2017 г.
Срок на завършване на обекта: 10.12.2017 г.

Строителството да се извърши при условията на чл.72 (1) от ЗУТ и Наредба №1 на ОбС Шумен – изпълнителят на строителството е длъжен да извършва за своя сметка в определените срокове необходимите възстановителни работи, както и да отстранява нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации, да почисти основно района на обекта (след завършването му ) от строителни материали и отпадъци.
При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 (5) т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000 (хиляда) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.234 (1) с глоба от 300 (триста)лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.49, ал.1, т.1 и във връзка с чл.22 ал.8 от Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 100 (сто) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 500 (петстотин) лв. до 20 000 (двадесет хиляди) лв. за еднолични търговци и юридически лица.
– по чл.49, ал.4 на Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 30,00 (тридесет) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 50,00 (петдесет) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Забележка:
1. Районът да се поддържа чист от строителни материали, строителни отпадъци и други за сметка на Възложителя . Да се мие по време на строителство и да се измие основно след приключване на СМР.
2. Заетата площ да се огради със строителна мрежа и сигнална лента.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 111/ 03.11.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:, с ЕГН:, с адрес общ.Шумен, бул.“С.Велики“ №50 със заявление вх. № УТ-10-095_001 / 02.11.2017 г. и на основание на чл.72 и чл.74 от ЗУТ и Наредба №1 на Общински съвет Шумен – чл.7, чл.22, чл.23.

СЕ РАЗРЕШАВА НА:, с ЕГН:, с адрес общ.Шумен, бул.“С.Велики“ №50, да заеме площ от 6м2, на бул.“С.Велики“ №50, гр.Шумен за разполагане на строителни материали.

ТАКСА “ТРОТОАРНО ПРАВО”: 6 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1мес. = 18 лв.
/ Осемнадесет лв. /

ВЪВ ВРЪЗКА С: чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ – Текущ ремонт на сграда.

Срок на започване на обекта: 05.11.2017 г.
Срок на завършване на обекта: 05.12.2017 г.

Тротоарът да не се заема изцяло по широчина. Да се остави разстояние 50см от бордюра за преминаване на пешеходци. Заетата площ да се огради със сигнална лента. При необходимост площта да се огради с предпазна строителна мрежа.

Строителството да се извърши при условията на чл.72 (1) от ЗУТ и Наредба №1 на ОбС Шумен – изпълнителят на строителството е длъжен да извършва за своя сметка в определените срокове необходимите възстановителни работи, както и да отстранява нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации, да почисти основно района на обекта (след завършването му ) от строителни материали и отпадъци.
При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 (5) т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000 (хиляда) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.234 (1) с глоба от 300 (триста)лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.49, ал.1, т.1 и във връзка с чл.22 ал.8 от Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 100 (сто) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 500 (петстотин) лв. до 20 000 (двадесет хиляди) лв. за еднолични търговци и юридически лица.
– по чл.49, ал.4 на Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 30,00 (тридесет) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 50,00 (петдесет) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Забележка: Районът да се поддържа чист от строителни материали и строителни отпадъци. Да се мие по време на строителство и да се измие основно след приключване на СМР.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 110/ 02.11.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:, с ЕГН:, с адрес с. Ясенков, ул.“Еделвайс“№9 и тел. за връзка 0895092042, със заявление вх. № УТ-10-113 / 01.11.2017 г. и на основание на чл.72 и чл.74 от ЗУТ и Наредба №1 на Общински съвет Шумен – чл.7, чл.22, чл.23.

СЕ РАЗРЕШАВА НА:, с ЕГН: ,с адрес с. Ясенков, ул.“Еделвайс“№9, да заеме площ от 4м2, на ул.”Шуменска комуна” №8, гр.Шумен за разполагане на строителни материали.

ТАКСА “ТРОТОАРНО ПРАВО”: 4 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1мес. = 12 лв.
/ Дванадесет лв. /

ВЪВ ВРЪЗКА С: чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ – Текущ ремонт на сграда.

Срок на започване на обекта: 02.11.2017 г.
Срок на завършване на обекта: 02.12.2017 г.

Заетата площ да се огради със сигнална лента. При необходимост площта да се огради с предпазна строителна мрежа.

Строителството да се извърши при условията на чл.72 (1) от ЗУТ и Наредба №1 на ОбС Шумен – изпълнителят на строителството е длъжен да извършва за своя сметка в определените срокове необходимите възстановителни работи, както и да отстранява нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации, да почисти основно района на обекта (след завършването му ) от строителни материали и отпадъци.
При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 (5) т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000 (хиляда) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.234 (1) с глоба от 300 (триста)лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.49, ал.1, т.1 и във връзка с чл.22 ал.8 от Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 100 (сто) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 500 (петстотин) лв. до 20 000 (двадесет хиляди) лв. за еднолични търговци и юридически лица.
– по чл.49, ал.4 на Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 30,00 (тридесет) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 50,00 (петдесет) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Забележка: Районът да се поддържа чист от строителни материали, строителни отпадъци и други за сметка на ИНВЕСТИТОРА. Да се поддържа чист по време на строителство и да се измие основно след приключване на СМР.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 109/ 01.11.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:, с ЕГН:, с адрес гр. Шумен, ул.“Генерал Драгомиров“№52, бл.16, вх.2 ап.41 и тел. за връзка 0893420302, със заявление вх. № УТ-10-112 / 27.10.2017 г. и на основание на чл.72 и чл.74 от ЗУТ и Наредба №1 на Общински съвет Шумен – чл.7, чл.22, чл.23.

СЕ РАЗРЕШАВА НА:, с ЕГН:, с адрес гр. Шумен, ул.“Генерал Драгомиров“№52, бл.16, вх.2 ап.41, да заеме площ от 8м2, на ул.”Северна” №6, гр.Шумен за разполагане на скеле.

ТАКСА “ТРОТОАРНО ПРАВО”: 8 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1мес. = 24 лв.
/ Двадесет и четири лв. /

ВЪВ ВРЪЗКА С: чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ – Текущ ремонт на сграда.

Срок на започване на обекта: 01.11.2017 г.
Срок на завършване на обекта: 01.12.2017 г.

Заетата площ да се огради със сигнална лента. При необходимост площта да се огради с предпазна строителна мрежа.

Строителството да се извърши при условията на чл.72 (1) от ЗУТ и Наредба №1 на ОбС Шумен – изпълнителят на строителството е длъжен да извършва за своя сметка в определените срокове необходимите възстановителни работи, както и да отстранява нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации, да почисти основно района на обекта (след завършването му ) от строителни материали и отпадъци.
При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 (5) т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000 (хиляда) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.234 (1) с глоба от 300 (триста)лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.49, ал.1, т.1 и във връзка с чл.22 ал.8 от Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 100 (сто) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 500 (петстотин) лв. до 20 000 (двадесет хиляди) лв. за еднолични търговци и юридически лица.
– по чл.49, ал.4 на Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 30,00 (тридесет) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 50,00 (петдесет) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Забележка: Районът да се поддържа чист от строителни материали, строителни отпадъци и други за сметка на ИНВЕСТИТОРА или СТРОИТЕЛЯ . Да се мие по време на строителство и да се измие основно след приключване на СМР.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 108/ 30.10.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: СИМИ ЕООД, с ЕИК: 127635434, с адрес гр. Шумен, ул.“Беласица“№14 и тел. за връзка 0878468058, със заявление вх. № УТ-10-111 / 27.10.2017 г. и на основание на чл.72 и чл.74 от ЗУТ и Наредба №1 на Общински съвет Шумен – чл.7, чл.22, чл.23.

СЕ РАЗРЕШАВА НА: СИМИ ЕООД, с ЕИК: 127635434, с адрес гр. Шумен, ул.“Беласица“№14 и тел. за връзка 0878468058, да заеме площ от 4м2, на ул.”Христо Генчев” №52, гр.Шумен за разполагане на скеле.

ТАКСА “ТРОТОАРНО ПРАВО”: 4 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1мес. = 12 лв.
/ Дванадесет лв. /

ВЪВ ВРЪЗКА С: чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ – Текущ ремонт на сграда.

Срок на започване на обекта: 30.10.2017 г.
Срок на завършване на обекта: 30.11.2017 г.

Заетата площ да се огради със сигнална лента. При необходимост площта да се огради с предпазна строителна мрежа.

Строителството да се извърши при условията на чл.72 (1) от ЗУТ и Наредба №1 на ОбС Шумен – изпълнителят на строителството е длъжен да извършва за своя сметка в определените срокове необходимите възстановителни работи, както и да отстранява нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации, да почисти основно района на обекта (след завършването му ) от строителни материали и отпадъци.
При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 (5) т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000 (хиляда) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.234 (1) с глоба от 300 (триста)лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.49, ал.1, т.1 и във връзка с чл.22 ал.8 от Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 100 (сто) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 500 (петстотин) лв. до 20 000 (двадесет хиляди) лв. за еднолични търговци и юридически лица.
– по чл.49, ал.4 на Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 30,00 (тридесет) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 50,00 (петдесет) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Забележка: Районът да се поддържа чист от строителни материали, строителни отпадъци и други за сметка на ИНВЕСТИТОРА или СТРОИТЕЛЯ . Да се мие по време на строителство и да се измие основно след приключване на СМР.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 107/ 30.10.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:, с ЕГН:, с адрес гр. Шумен, ул.“Владимир Вичев“№16 и тел. за връзка 0899363102, със заявление вх. № УТ-10-110 / 27.10.2017 г. и на основание на чл.72 и чл.74 от ЗУТ и Наредба №1 на Общински съвет Шумен – чл.7, чл.22, чл.23.

СЕ РАЗРЕШАВА НА:, с ЕГН:, с адрес гр. Шумен, ул.“Владимир Вичев“№16 и тел. за връзка 0899363102, да заеме площ от 4м2, на ул.”Владимир Вичев” №16, гр.Шумен за разполагане на скеле.

ТАКСА “ТРОТОАРНО ПРАВО”: 4 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1мес. = 12 лв.
/ Дванадесет лв. /

ВЪВ ВРЪЗКА С: чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ – Текущ ремонт на сграда.

Срок на започване на обекта: 30.10.2017 г.
Срок на завършване на обекта: 30.11.2017 г.

Заетата площ да се огради със сигнална лента. При необходимост площта да се огради с предпазна строителна мрежа.

Строителството да се извърши при условията на чл.72 (1) от ЗУТ и Наредба №1 на ОбС Шумен – изпълнителят на строителството е длъжен да извършва за своя сметка в определените срокове необходимите възстановителни работи, както и да отстранява нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации, да почисти основно района на обекта (след завършването му ) от строителни материали и отпадъци.
При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 (5) т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000 (хиляда) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.234 (1) с глоба от 300 (триста)лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.49, ал.1, т.1 и във връзка с чл.22 ал.8 от Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 100 (сто) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 500 (петстотин) лв. до 20 000 (двадесет хиляди) лв. за еднолични търговци и юридически лица.
– по чл.49, ал.4 на Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 30,00 (тридесет) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 50,00 (петдесет) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Забележка: Районът да се поддържа чист от строителни материали, строителни отпадъци и други за сметка на ИНВЕСТИТОРА или СТРОИТЕЛЯ . Да се мие по време на строителство и да се измие основно след приключване на СМР.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 106/ 30.10.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:, с ЕГН:, с адрес гр.Търговище, ул.“Бузлуджа“№4, ет.3, ап.6 и тел. за връзка 0892486488, със заявление вх. № УТ-10-109 / 27.10.2017 г. и на основание на чл.72 и чл.74 от ЗУТ и Наредба №1 на Общински съвет Шумен – чл.7, чл.22, чл.23.

СЕ РАЗРЕШАВА НА:, с ЕГН:, с адрес гр.Търговище, ул.“Бузлуджа“№4 и тел. за връзка 0892486488, да заеме площ от 4м2, на ул.”Цвята Кънчева” №4а, гр.Шумен за разполагане на скеле.

ТАКСА “ТРОТОАРНО ПРАВО”: 4 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1мес. = 12 лв.
/ Дванадесет лв. /

ВЪВ ВРЪЗКА С: чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ – Текущ ремонт на сграда.

Срок на започване на обекта: 30.10.2017 г.
Срок на завършване на обекта: 30.11.2017 г.

Заетата площ да се огради със сигнална лента. При необходимост площта да се огради с предпазна строителна мрежа.

Строителството да се извърши при условията на чл.72 (1) от ЗУТ и Наредба №1 на ОбС Шумен – изпълнителят на строителството е длъжен да извършва за своя сметка в определените срокове необходимите възстановителни работи, както и да отстранява нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации, да почисти основно района на обекта (след завършването му ) от строителни материали и отпадъци.
При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 (5) т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000 (хиляда) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.234 (1) с глоба от 300 (триста)лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.49, ал.1, т.1 и във връзка с чл.22 ал.8 от Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 100 (сто) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 500 (петстотин) лв. до 20 000 (двадесет хиляди) лв. за еднолични търговци и юридически лица.
– по чл.49, ал.4 на Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 30,00 (тридесет) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 50,00 (петдесет) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Забележка: Районът да се поддържа чист от строителни материали, строителни отпадъци и други за сметка на ИНВЕСТИТОРА или СТРОИТЕЛЯ . Да се мие по време на строителство и да се измие основно след приключване на СМР.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 105/ 27.09.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Колев-К ЕООД с БУЛ 127634528 с адрес гр.Шумен, ул.“Граф Игнатиев“№4, ет.1, ап.2 и тел. за връзка 0888672286, със заявление вх. № УТ-10-108 / 26.10.2017 г. и на основание на чл.72 и чл.74 от ЗУТ и Наредба №1 на Общински съвет Шумен – чл.7, чл.22, чл.23.

СЕ РАЗРЕШАВА НА: Колев-К ЕООД с БУЛ 127634528 с адрес гр.Шумен, ул.“Граф Игнатиев“№4, ет.1, ап.2 и тел. за връзка 0888672286, да заеме площ от 40м2, на ул.”Филип Тотю” №10, гр.Шумен за разполагане на строителни материали и скеле.

ТАКСА “ТРОТОАРНО ПРАВО”: 40 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1мес. = 120 лв.
/ Сто и двадесет лв. /

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Реконструкция и преустройство на обществена сграда в семеен хотел“ с разрешение за строеж №115/07.07.2016г..

Срок на започване на обекта: 31.10.2017 г.
Срок на завършване на обекта: 30.11.2017 г.

Заетата площ да се огради със сигнална лента. При необходимост площта да се огради с предпазна строителна мрежа.

Строителството да се извърши при условията на чл.72 (1) от ЗУТ и Наредба №1 на ОбС Шумен – изпълнителят на строителството е длъжен да извършва за своя сметка в определените срокове необходимите възстановителни работи, както и да отстранява нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации, да почисти основно района на обекта (след завършването му ) от строителни материали и отпадъци.
При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 (5) т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000 (хиляда) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.234 (1) с глоба от 300 (триста)лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.49, ал.1, т.1 и във връзка с чл.22 ал.8 от Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 100 (сто) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 500 (петстотин) лв. до 20 000 (двадесет хиляди) лв. за еднолични търговци и юридически лица.
– по чл.49, ал.4 на Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 30,00 (тридесет) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 50,00 (петдесет) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Забележка: Районът да се поддържа чист от строителни материали, строителни отпадъци и други за сметка на ИНВЕСТИТОРА или СТРОИТЕЛЯ . Да се мие по време на строителство и да се измие основно след приключване на СМР.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 104/ 25.10.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с ЕГН: , с адрес гр. Шумен, ул.“Белмекен“ №12 и със заявление вх. № УТ-10-107 / 25.10.2017 г. и на основание на чл.72 и чл.74 от ЗУТ и Наредба №1 на Общински съвет Шумен – чл.7, чл.22, чл.23.

СЕ РАЗРЕШАВА НА: , с ЕГН:, с адрес гр. Шумен, ул.“Белмекен“ №12, да заеме площ от 6м2, на ул.“Белмекен“ №12, гр.Шумен за разполагане на скеле.

ТАКСА “ТРОТОАРНО ПРАВО”: 6 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1мес. = 18 лв.
/Осемнадесет лв. /

ВЪВ ВРЪЗКА С: чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ – Текущ ремонт на сграда – саниране.

Срок на започване на обекта: 26.10.2017 г.
Срок на завършване на обекта: 26.11.2017 г.

Тротоарът да не се заема изцяло по широчина. Да се остави разстояние 50см от бордюра за преминаване на пешеходци. Заетата площ да се огради със сигнална лента. При необходимост площта да се огради с предпазна строителна мрежа.

Строителството да се извърши при условията на чл.72 (1) от ЗУТ и Наредба №1 на ОбС Шумен – изпълнителят на строителството е длъжен да извършва за своя сметка в определените срокове необходимите възстановителни работи, както и да отстранява нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации, да почисти основно района на обекта (след завършването му ) от строителни материали и отпадъци.
При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 (5) т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000 (хиляда) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.234 (1) с глоба от 300 (триста)лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.49, ал.1, т.1 и във връзка с чл.22 ал.8 от Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 100 (сто) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 500 (петстотин) лв. до 20 000 (двадесет хиляди) лв. за еднолични търговци и юридически лица.
– по чл.49, ал.4 на Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 30,00 (тридесет) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 50,00 (петдесет) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Забележка: Районът да се поддържа чист от строителни материали и строителни отпадъци. Да се мие по време на строителство и да се измие основно след приключване на СМР.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 103/ 25.10.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:, с ЕГН:, с адрес гр. Шумен, ул.“Васил Левски“ №34 и със заявление вх. № УТ-10-106 / 24.10.2017 г. и на основание на чл.72 и чл.74 от ЗУТ и Наредба №1 на Общински съвет Шумен – чл.7, чл.22, чл.23.

СЕ РАЗРЕШАВА НА: , с ЕГН:, с адрес гр. Шумен, ул.“Васил Левски“ №34, да заеме площ от 4м2, на ул.“Васил Левски“ №34, гр.Шумен за разполагане на строителни материали.

ТАКСА “ТРОТОАРНО ПРАВО”: 4 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1мес. = 12 лв.
/Дванадесет лв. /

ВЪВ ВРЪЗКА С: чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ – Текущ ремонт на сграда.

Срок на започване на обекта: 25.10.2017 г.
Срок на завършване на обекта: 25.11.2017 г.

Тротоарът да не се заема изцяло по широчина. Да се остави разстояние 50см от бордюра за преминаване на пешеходци. Заетата площ да се огради със сигнална лента. При необходимост площта да се огради с предпазна строителна мрежа.

Строителството да се извърши при условията на чл.72 (1) от ЗУТ и Наредба №1 на ОбС Шумен – изпълнителят на строителството е длъжен да извършва за своя сметка в определените срокове необходимите възстановителни работи, както и да отстранява нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации, да почисти основно района на обекта (след завършването му ) от строителни материали и отпадъци.
При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 (5) т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000 (хиляда) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.234 (1) с глоба от 300 (триста)лв. до 5 000 (пет хиляди) лв.
– по чл.49, ал.1, т.1 и във връзка с чл.22 ал.8 от Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 100 (сто) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 500 (петстотин) лв. до 20 000 (двадесет хиляди) лв. за еднолични търговци и юридически лица.
– по чл.49, ал.4 на Наредба №1 на ОбС Шумен с глоба от 30,00 (тридесет) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв. за физически лица и глоба от 50,00 (петдесет) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Забележка: Районът да се поддържа чист от строителни материали и строителни отпадъци. Да се мие по време на строителство и да се измие основно след приключване на СМР.

Дейности