Четири училища в Шумен ще бъдат модернизирани с европейски пари - Община Шумен

Четири училища в Шумен ще бъдат модернизирани с европейски пари

Започва обновяването на образователната среда в СУ „Трайко Симеонов“, СУ „Панайот Волов“, СУ „Васил Левски“ и НУ „Ил. Р. Блъсков“ със средства по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“ на Оперативна програма „Региони в растеж“. Проектът е на обща стойност 13 041 080,00 лв. в т.ч. 320 000,00 лв. съфинансиране от Община Шумен. Предстои подмяна на фасадна дограма, врати и радиатори. Ще бъде поставена топлоизолация и хидроизолация. По проекта е предвидено асфалтиране, ремонт на огради, озеленяване и осъвременяване на дворните пространства на четирите училища. Ще бъдат изградени достъпна среда и видеонаблюдение. В училище „Трайко Симеонов“ ще бъде построен и външен асансьор.