13 милиона лева ще бъдат вложени за обновяване на четири училища в Шумен - Община Шумен

13 милиона лева ще бъдат вложени за обновяване на четири училища в Шумен

Четири училища ще бъдат обновени по проекта за подобряване и модернизиране на образователната среда в Шумен. СУ „Трайко Симеонов“, СУ „Панайот Волов“, СУ „Васил Левски“ и НУ „Ил. Р. Блъсков“ ще бъдат реновирани със средства по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“ с обща стойност 13 041 080,00 лв. в т.ч. 320 000,00 лв. съфинансиране от Община Шумен.

Кметът Любомир Христов обяви на официална пресконференция в общината днес, че започват строителните дейности по обновяването на четирите училища. Откакто са построени сградите, досега по тях са правени само частични ремонти, припомни кметът. Ще бъде извършено цялостно саниране на училищата, като се започне от покривите и се продължи с фасадата, вътрешността, осъвременяване на дворове и спортни съоръжения, така че да се създадат по-добри условия както за учениците, така и за работа на преподавателите. „Надявам се, че фирмите ще свършат качествено своите ангажименти“, каза кметът и се обърна към директорите да съдействат на администрацията и да изискват от строителите. Проектът предвижда в СУ „Тр. Симеонов“ да бъде ремонтирано  досегашното помещение на ученическия стол, което ще се превърне в кухня майка за детските градини в града. В същото училище ще бъде изграден и външен асансьор, обясни кметът.

На представянето на проекта в зала 363 присъстваха още областният управител проф. Стефан Желев, заместник-кметове, специалисти от общинската администрация, общински съветници и журналисти.

Целта на проекта е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, която да обслужва потребностите от основни образователни услуги на територията на общината, както и да осигури социално включване на учениците, в това число и от маргинализираните групи от населението, чрез подобряване и модернизиране на образователната среда за обучение и участие в учебния процес. Това обясни на пресконференцията ръководителят на проекта Иванка Максимова.

Изпълнители на строително-монтажните работи по проекта са:

за СУ „Панайот Волов“ –  „РВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
СУ „Васил Левски“ – „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД ;
СУ „Трайко Симеонов“ – „ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕООД;
НУ „Ил. Р. Блъсков“ – ДЗЗД  „МАДАРА“