Индустриален парк

В Индустриалния парк в Шумен са инвестирани близо 80 млн. лева за изграждане както на нови производствени мощности, така и за оформяне на новата подзона С. Към момента в парка има 17 инвеститори.

 


Многофункционална спортна зала „Арена Шумен“

Залата отговаря на изискванията на спортните федерации за провеждане на локални, национални и международни състезания по баскетбол, волейбол, хандбал, тежка атлетика, тенис, борба, бокс, художествена гимнастика и за организиране на конференции, концерти, изложби, изложения и др.

 


Благоустрояване
Ул. „Тича“

Направена е цялостна рехабилитация на ул. “Тича” – изградени са нова асфалтова настилка, нови бордюри и тротоари, подходи за хора в неравностойно положение, подменено е уличното осветление, засадени са нови дървета.

 


Ул. „Съединение“

Подменени са тротоарът и бордюрите в северната част на улицата от Пенсионерски клуб №7 до Съдебната палата. Облагородени са зелените площи, изцяло обновена е детската площадка, монтирани са нови съоръжения и енергоспестяващо осветление.

 


Градинката до ДКЦ 1

Обновени са зелените площи, подновени са детските съоръжения, изградени са нови тротоари, монтирани са нови пейки и ново парково енергоспестяващо осветление. Общо над 40 000 кв.м. паркове, детски площадки, тротоари, междублокови пространства и улици са рехабилитирани с пари от ОП „Региони в растеж“.

 


Кв. „Тракия“

Подменени са 24 хиляди кв. метра тротоари и повече от 22 км. бордюри, на места са обновени зелените площи в квартала, изградени са нови подходи за хора в неравностойно положение, подменено е и уличното осветление.

 


Ул. „Станционна“

Благоустроено е кръстовището на бул. „Симеон Велики” с улица “Станционна”. Обновени са тротоарите, зелените площи, поставени са нови пейки, засадени са над 160 нови дървета, изградено е ново улично енергоспестяващо осветление.

 


Реновиране на училища
НУ „Илия Р. Блъсков“

Направен е цялостен ремонт на училището, обновена е покривната конструкция, направена е хидроизолация и топлоизолация, подменени са дограмата, вратите и радиаторите в класните стаи, осъвременени са ВиК, ел.инсталациите и дворните пространства, изградена е достъпна среда.

 


СУ „Васил Левски“

Направен е цялостен ремонт на училището, обновена е покривната конструкция, направена е хидроизолация и топлоизолация, подменени са дограмата, вратите и радиаторите в класните стаи, осъвременени са ВиК, ел.инсталациите и дворните пространства, изградена е достъпна среда.

 


СУ „Панайот Волов“

Направен е цялостен ремонт на училището, обновена е покривната конструкция, направена е хидроизолация и топлоизолация, подменени са дограмата, вратите и радиаторите в класните стаи, осъвременени са ВиК, ел.инсталациите и дворните пространства, изградена е достъпна среда.

 


СУ „Трайко Симеонов“

Направен е цялостен ремонт на училището, обновена е покривната конструкция, направена е хидроизолация и топлоизолация, подменени са дограмата, вратите и радиаторите в класните стаи, осъвременени са ВиК, ел.инсталациите и дворните пространства, изградена е достъпна среда.

 


Санирани блокове

Завърши санирането на още 8 жилищни блока и към момента обновените по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са 20. Санирането на други седем блока ще приключи през 2019-та година, като с тях ремонтираните в Шумен сгради по тази програма ще станат общо 27.

 


Нови социални жилища
Община Шумен обяви обществена поръчка за строителството на нови социални жилища в кв. „Тракия“. Ще бъдат изградени два жилищни блока с общо 50 апартамента в тях. Около сградите ще има открит паркинг за 40 автомобила и нова детска площ.

 

 

 

 


Площад пред съда

Започна ремонтът на площада пред Съдебната палата. Проектът предвижда на мястото на слънчевия часовник да се направи водно огледало, а над него – водна каскада. Ще се подновят пешеходните тротоари и настилки пред и около съда с нов цветен паваж. Ще се монтира и ново парково осветление към пешеходните пространства, както и декоративни LED светлини.

 


Зона за кратковременно паркиране

Започна поетапното въвеждане на зони за платено кратковременно паркиране. В първия етап т.н. „синя зона“ са включени районите – бул. „Славянски“, ул. „Адам Мицкевич“, ул. „Карел Шкорпил“, пл. „Кристал“, ул. „Съединение“, пл. „Възраждане“, пл. „Оборище“ и ул. „Христо Ботев“. По бул. „Славянски“ са разположени и нови паркинг автомати.

 


Кръгови кръстовища

Две нови кръгови кръстовища облекчават движението на автомобили в района на ул. „Софийско шосе“ и ул. „Марица“ и в района на ул. „Марица“, ул. „Васил Друмев“ и ул. „Перуника“. Заедно с новите съоръжения беше изградена и нова канализация за отпадъчни води по улица „Перуника“. Обновена беше и асфалтовата настилка по улиците около кръстовищата.


Нови спирки в града

Шест нови спирки са поставени в града. Две от тях са със соларни панели и с USB изход за зареждане на мобилни устройства. Модерните съоръжения се намират в района на „Арена Шумен“.

 


Подмяна на уличното осветление

Цялостната подмяна на уличното осветление в града започна от входа при Пети километър. Обновяването през тази година ще продължи по  ул. „Марица“ след „Арена Шумен“  и от Томбул джамия по бул. „Симеон Велики“ към изхода за Варна.

 


11 изцяло асфалтирани улици

 

 

 


Основен ремонт на ул. „Преслав“

Направен е и основен ремонт и на ул. „Преслав“. Монтирано е енергоспестяващо осветление край училищата, оформени са зелени площи и места за отдих. Изградени са нови бордюри, тротоари и места за паркиране в участъка от бул. “Мадара” до ул. “Съединение”.

 


Нови тротоари

Близо 5000 кв.м. тротоарни настилки са подновени в града. На места са ремонтирани части от разрушените тротоари, а на други е извършена цялостна подмяна на плочките или са изградени нови тротоари от асфалтобетон.

 


Нови паркоместа

 

 

 


Спортен комплекс „Плиска“

Извършен е ремонт и укрепване на покривната конструкция на съоръжението над игрищата по волейбол, баскетбол и хандбал и в залите за фехтовка и гимнастика.

 

 


12 нови детски площадки

Новите детски площадки са в централната градска част и в кварталите на Шумен. Направени са две спортни игрища за футбол и баскетбол. Построени са и три нови площадки за стрийт фитнес.


Комплекс „Авшарян“ – музей на годината

Комплексът пресъздава градската атмосфера на богат шуменски дом от края на XIX до началото 30-те години на XX век. Експозицията е разположена в сградата на ул. “Стара планина” №2, където е бил домът на известния шуменски производител и търговец на килими Ованес Авшарян.

 


Обновен информационен център на НИАР „Мадара“

Информационният център на НИАР „Мадара“ е обновен със средства от националната кампания „Ние обичаме България“. Резерватът вече посреща посетителите си с виртуална реалност, образователни игри, съвременна техника и оборудване.

 


Открита библиотека – Сфера

Младежката сфера е предназначена за млади хора, които имат интерес към книгите, музиката и творчеството. Съоръжението е изградено в парка до Безистена. Сферата е обзаведена с мебели от дървени палети, книги от различни жанрове, в нея има пиано и място за изкуство и изяви.

 


Модернизиране на данъчната служба и центъра за информация и услуги

Общинската данъчна служба и Центърът за информация и услуги са изцяло реновирани. Отворени са допълнителни гишета, монтиран е и КИОСК терминал, а безкасовите плащания облекчават работата на служителите и сложиха край на огромните опашки.

 


Географска информационна система

Беше въведена нова Географска информационна система, чрез която започна дигитализирането на процесите на регулация и дейностите по управление на устройството на територията на общината.

Skip to content