„Био логично“ – изложба на Мария Касчиева

Фотографска изложба под надслов „Био логично“ представя Мария Касчиева днес, 2 декември, в Художествената галерия „Елена Карамихайлова“. Експозицията е вдъхновена от научната работа на авторката по проект, свързан с осъществяване на възстановителни дейности в природното местообитание „Понто-сарматски степи“, което се намира в района на северното Черноморие.

Фотографиите могат да бъдат разгледани днес, четвъртък, от 14.00 до 18.00 часа. Те ще останат в шуменската галерия до 10 декември. Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Общинския фонд „Култура“ след участие в конкурс.

Мария Касчиева е родена в Шумен през 1978 година. През 2000 г. завършва магистърска степен в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Придобива образователна и научна степен „доктор“ през 2005-та в направление „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в Селскостопанската академия в София. От 2010 година свързва професионалния си път с ШУ „Еп. К. Преславски“, където и до днес е главен асистент в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“.

Съгласно действащите противоепидемични мерки посещението в художествената галерия ще се осъществява след представяне на документ за преболедуване, ваксинация, наличие на антитела или отрицателен тест за COVID-19 до 48 часа преди влизането в обекта.

Skip to content