• ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
Тримесечие Дата на публикуване
I-тримесечие 2020 18.05.2020

Дейности