• ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
Тримесечие Дата на публикуване
I-тримесечие 2019 13.05.2019
II-тримесечие 2019 25.07.2019
III-тримесечие 2019 29.10.2019
IV-тримесечие 2019 28.02.2020

Дейности