• ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
Тримесечие Дата на публикуване
I-тримесечие 2020 18.05.2020
II-тримесечие 2020 29.07.2020
III-тримесечие 2020 29.10.2020

Дейности