• ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
Тримесечие Дата на публикуване
I-тримесечие 2021 12.05.2021

Дейности

Skip to content