Гласуваха бюджета на община Шумен

Общинските съветници приеха бюджета на Шумен с 21 гласа „за“, 6 „против“ и 9 „въздържал се“.

Преди разглеждане на точката от дневния ред на днешната сесия и проведеното гласуване петима съветници заявиха, че няма да участват в него поради конфликт на интереси. Против бюджета се обявиха съветници от БСП и ДПС.

Макрорамката на бюджета на община Шумен е малко над 83 млн. лв., като около 53 милиона са приходите с държавен характер, а близо 30 млн. лева са от собствени приходи. Не се предвижда увеличение на местните данъци и такси. Целта на общинската администрация е да продължи балансираната общинска политика и да се затвърди финансовата стабилност на общината.

От общинската администрация отново беше посочено, че приоритетите при съставянето на бюджета за 2020 година са образованието, социалната политика, строителството и екологията.

В капиталовата програма са предвидени 7 300 000 лева за строителство и благоустройство, за ремонт на улици, тротоари, детски площадки, квартални пространства както в града, така и в населените места. 320 000 лева са заделени за преасфалтиране на улици и ремонти на сграден фонд по селата. 50 000 лева се предвиждат за неотложни ремонти на сградите на 34-те читалища в Община Шумен.