14 април 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0018 „Доставка чрез покупка на нови моторни превозни средства за нуждите на Община Шумен и нейните подразделения по обособени позиции“


14 април 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0017 Упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Упражняване на инвеститорски контрол за обект „Mногофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 12”

Обособена позиция 2: Упражняване на инвеститорски контрол за обект „Mногофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Софийско шосе” № 12”

Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол за обект „Mногофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Софийско шосе ”

Обособена позиция 4: Упражняване на инвеститорски контрол за обект „Mногофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” № 12”


14 април 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0016 „Строителен надзор на проектиране и строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен по обособени позиции“:

Обособена позиция 1: „Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 12”

Обособена позиция 2: „Строителен надзор на проектиране и строителство на обект ногофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Софийско шосе” № 12”

Обособена позиция 3: „Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Софийско шосе” № 22”

Обособена позиция 4: „Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” № 12”


14 април 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0015 Упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Упражняване на инвеститорски контрол за обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Одрин” № 14 ”

Обособена позиция 2: Упражняване на инвеститорски контрол за обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Родопи” № 26 ”

Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол за обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Никола Вапцаров” №6”

Обособена позиция 4: Упражняване на инвеститорски контрол за обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Генерал Скобелев” № 44”


13 април 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0014 – „Строителен надзор на проектиране и строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен по обособени позиции“:

Обособена позиция 1: Строителен надзор на проектиране и строителство на обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Одрин” № 14”

Обособена позиция 2: Строителен надзор на проектиране и строителство на обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Родопи” № 26”

Обособена позиция 3: Строителен надзор на проектиране и строителство на обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Никола Вапцаров” №6”

Обособена позиция 4: Строителен надзор на проектиране и строителство на обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Генерал Скобелев” № 44”


13 април 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0013 – „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”; Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”


13 април 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0012 – „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 12”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Софийско шосе” № 12”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Софийско шосе” № 22”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” № 12”


08 април 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0011 – „Извънгаранционно сервизно обслужване на автомобили и други пътни превозни средства, собственост на Община Шумен и нейните подразделения”


04 април 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0010 – „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Одрин” № 14”

Обособена позиция 2: „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Родопи” № 26”

Обособена позиция 3: „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Никола Вапцаров” №6”

Обособена позиция 4: „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Генерал Скобелев” № 44”


04 април 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0009- Упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен по три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Инвеститорски контрол за обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се на бул. „Ришки проход” № 20, гр. Шумен”

Обособена позиция 2: Инвеститорски контрол за обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Марица” № 47, вх. 1 и вх. 3, гр. Шумен”

Обособена позиция 3: Инвеститорски контрол за обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Тича” № 16, гр. Шумен”


21 март 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0008 – Строителен надзор на проектиране и строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Строителен надзор на проектиране и строителство на обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се на бул. „Ришки проход” № 20, гр. Шумен”

Обособена позиция 2: Строителен надзор на проектиране и строителство на обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Марица” № 47, вх. 1 и вх. 3, гр. Шумен”

Обособена позиция 3: Строителен надзор на проектиране и строителство на обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Тича” № 16, гр. Шумен”


18 февруари 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0007 – „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Шумен“Шумен и нейните подразделения през 2016 г.


16 февруари 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0006 – Доставка на горива (Автомобилен бензин А98Н, Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ пропан – бутан, Газ метан) за зареждане на автомобилите, собственост на Община Шумен и нейните подразделения през 2016 г.


11 февруари 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0005 – „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по четири обособени позиции”


08 февруари 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0004 – „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции”


03 февруари 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0003 – „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по три обособени позиции“


29 януари 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0002 – Архитектурно заснемане на многофамилни жилищни сгради във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по четири обособени позиции: №1. многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Цар Освободител” № 1, гр. Шумен; №2. многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Цар Освободител” №3; №3. многофамилна жилищна сграда находяща се на бул. „Симеон Велики” № 69, вх.2; №4. многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Перуника” № 16 в гр. Шумен


13 януари 2016 г.

ЗОП 00138-2016-0001 – “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Шумен“


30 октомври 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0018 – Зимно поддържане – снегопочистване, опесъчаване, лугиране на
142,524 км. общинска пътна мрежа, квартали на града и селата натериторията на община Шумен за календарната 2016 г.


25 септември 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0017 – Непредвидени допълнителни СМР по договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027–S-14/04.06.2014г. с предмет „Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата” по Обособена позиция 1: Консервационно реставрационни дейности по НИАР „Мадара”


14 септември 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0016 – Непредвидени допълнителни СМР по договор № ЗОП 02-06./15.06.2015г. и №:ЗОП 02-07/29.07.2015г. с предмет: Строителни и монтажни работи на обект: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от І етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв.49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)”


01 септември 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0015 – Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции”


18 август 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0014 – „Организирано събиране и извозване на твърди битови отпадъци на територията на населените места от селищната система на Община Шумен“


12 август 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0013 – Непредвидени допълнителни СМР по договор №: BG161PO001/3.1-03/2010/027-S-16 / Обособена позиция №: 3 Консервационно реставрационни дейности по „Групов Паметник на Културата „Историческа зона старият Шумен” (Улица „Цар Освободител” къщи „Доктор Верби” „Братя Среброви”, „Стойка Миланова”/Баба Райна/, „ Бучевинови”)“


15 юни 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0012 – „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Шумен”


15 юни 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0011 – „Доставка на канцеларски материали, изделия от хартия и консумативи за матрични, струйни и лазерни принтери за Община Шумен и нейните структурни звена по обособени позиции:
Обособена позиция І „Канцеларски материали”
Обособена позиция ІІ „Консумативи за принтери”
Обособена позиция ІІІ „Кламери”
Обособена позиция ІV „Папки и артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия”
Обособена позиция V „Хартия”


04 юни 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0010 – „Доставка на твърди горива (висококалорични черни въглища и брикети) за нуждите на обекти разположени на територията на Община Шумен ”


18 май 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0009 – „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност по две обособени позиции”


21 април 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0008 – „Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособени позиции:
1. Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в град Шумен;
2. Рехабилитация на улични настилки в населени места на община Шумен (по Решение на Общински съвет – Шумен в размер на 20% от постъпленията от продадени земеделски земи през 2014г.);
3. Рехабилитация на настилки на част от уличната мрежа на град Шумен, засегнати от строителството на ЛОТ 2 по проект: „Воден цикъл на град Шумен – втори етап”.


09 април 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0007 – „Доставка на учебни помагала за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини на гр. Шумен за учебната 2015/2016 година“


07 април 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0006 – „Доставка на канцеларски материали, изделия от хартия и консумативи за матрични, струйни и лазерни принтери за Община Шумен”


01 април 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0005 – „Строително-монтажни работи на част от пътищата от общинската пътна мрежа на община Шумен”


23 март 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0004 – „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност по три обособени позиции”


16 март 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0003 – „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност”


16 февруари 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0002 – СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“


20 януари 2015 г.

ЗОП 00138-2015-0001 – „Текущи и аварийни ремонти по детски градини, училища, читалища, културни институти, детски ясли, социални структури и други сгради на територията на община Шумен по обособени позиции”


16 декември 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0042 – „Доставка на канцеларски материали, изделия от хартия и консумативи за матрични, струйни и лазерни принтери за Община Шумен”


28 ноември 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0041 – Доставка на горива (Автомобилен бензин А98Н, Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за зареждане на автомобилите, собственост на Община Шумен и нейните подразделения, през 2015г.


6 ноември 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0040 – Специализиран превоз на ученици и обслужващи дейности за училищни автобуси на Община Шумен за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г. по обособени позиции:
1. Специализиран превоз на ученици по утвърдени маршрути и разписания за училища на територията на Община Шумен;
2. Гаражни и сервизни услуги за училищни автобуси на Община Шумен и услуги при форсмажорни обстоятелства.


10 октомври 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0039 – „Зимно поддържане – снегопочистване, опесъчаване, лугиране на 142,524 км. общинска пътна мрежа, квартали на града и селата на територията на община Шумен за календарната 2015 г.”


07 октомври 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0038 – „Дневен център за възрастни хора с увреждания преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в УПИ І градина и здр. дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)”


Skip to content