септември 2019
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
26.08.2019 27.08.2019 28.08.2019 29.08.2019

Category: General18:00: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

18:00: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

30.08.2019 31.08.2019 01.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: General12:00: „ЗАБРАВЕНИ ТРАДИЦИИ – ОБРЕДНИ ТРАПЕЗИ”

12:00: „ЗАБРАВЕНИ ТРАДИЦИИ – ОБРЕДНИ ТРАПЕЗИ”

02.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

03.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

04.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

05.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: General9:00: „ЕДИН ДО ДРУГ ПРЕДИ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

9:00: „ЕДИН ДО ДРУГ ПРЕДИ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

06.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: General10:00: МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ШУМЛА“

10:00: МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ШУМЛА“

Category: General10:00: ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ

10:00: ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ

07.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: General10:00: МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ШУМЛА“

10:00: МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ШУМЛА“

08.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

09.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: GeneralN/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

N/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

Category: General17:30: „БАБИНО НАСЛЕДСТВО”

17:30: „БАБИНО НАСЛЕДСТВО”

10.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: GeneralN/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

N/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

Category: General17:30: „КОМПЮТЪРНА ЖИВОПИС“

17:30: „КОМПЮТЪРНА ЖИВОПИС“

11.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: GeneralN/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

N/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

12.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: GeneralN/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

N/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

Category: General17:30: „В СЛУЖБА НА ОБЩОТО ДОБРО”

17:30: „В СЛУЖБА НА ОБЩОТО ДОБРО”

13.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: GeneralN/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

N/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

Category: General18:00: 90 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО

18:00: 90 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО

Category: General18:00: „ШУМЕН БЯГА“

18:00: „ШУМЕН БЯГА“

14.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: General19:00: СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

19:00: СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

15.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: General11:00: „ЖЪЛТАТА ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА“

11:00: „ЖЪЛТАТА ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА“

16.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: General18:30: ОТКРИВАНЕ НА 164-ТИ СЕЗОН НА ДКТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“

18:30: ОТКРИВАНЕ НА 164-ТИ СЕЗОН НА ДКТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“

17.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

18.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

19.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: General19:00: СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

19:00: СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

20.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: General19:00: ДЕН НА СЕЛОТО

19:00: ДЕН НА СЕЛОТО

21.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

22.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

23.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: GeneralN/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

N/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

24.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: GeneralN/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

N/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

25.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: GeneralN/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

N/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

26.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: GeneralN/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

N/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

Category: General18:00: ЧЕСТВАНЕ НА 160-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕН. РАДКО ДИМИТРИЕВ

18:00: ЧЕСТВАНЕ НА 160-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕН. РАДКО ДИМИТРИЕВ

Category: General19:00: ГОСТУВА: ДТ СЛИВЕН СЪС СПЕКТАКЪЛА „НЕПОПРАВИМО“

19:00: ГОСТУВА: ДТ СЛИВЕН СЪС СПЕКТАКЪЛА „НЕПОПРАВИМО“

27.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: GeneralN/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

N/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

Category: GeneralN/A: „ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ“

N/A: „ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ“

Category: General19:00: „ХОРА НА ДРЕВНИТЕ ПРОФЕСИИ“

19:00: „ХОРА НА ДРЕВНИТЕ ПРОФЕСИИ“

28.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: GeneralN/A: „ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ“

N/A: „ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ“

29.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: GeneralN/A: „ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ“

N/A: „ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ“

Category: General11:00: „ЦВЕТНИ ВЪЛШЕБСТВА“

11:00: „ЦВЕТНИ ВЪЛШЕБСТВА“

30.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

01.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 05.10.2019 06.10.2019

СЪБИТИЯ

септември 2019
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
26.08.2019 27.08.2019 28.08.2019 29.08.2019 30.08.2019 31.08.2019 01.09.2019
02.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 05.09.2019 06.09.2019 07.09.2019 08.09.2019
09.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 14.09.2019 15.09.2019
16.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 21.09.2019 22.09.2019
23.09.2019 24.09.2019 25.09.2019 26.09.2019 27.09.2019 28.09.2019 29.09.2019
30.09.2019 01.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 05.10.2019 06.10.2019