Новата учебна година в община Шумен започва присъствено

Училищните ръководства имат опита вече от близо година и половина и са в пълна готовност да организират новата учебна година присъствено при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Организацията на образователния и общия възпитателен процес ще бъде съобразена с насоките на МОН и здравните власти.

Това съобщи днес на брифинг в общината зам.-кметът по образование и култура Найден Косев. Той обърна внимание на тенденцията от лек ръст в броя на първокласниците, които през учебната 2021/2022 ще бъдат с две паралелки повече в сравнение с миналата година. 761 деца ще влязат за първи път в класните стаи на шуменските училища.

Общият брой на учениците през тази година е 8253, разпределени в 358 паралелки. В центровете за подкрепа на личностното развитие – ОДК И УСШ в различни извънкласни форми са обхванати 2300 ученици. 230 ученици ще бъдат настанени в средношколски общежития. Към 1 септември в основните училища в селата на община Шумен се очертават 24 самостоятелни маломерни и 5 слети паралелки в ОУ „П. Волов“, село Мадара и ОУ „В. Левски“ – село Градище.

Във всички училища от първи до седми клас са осигурени условия за провеждане на целодневно обучение, увери Косев. „Много прецизно сме работили при изготвянето на транспортната схема за общо 12 училищни автобуса, които ще превозват близо 450 ученици на територията на общината“, каза още зам.-кметът. Осигурени са видеонаблюдение и охрана. В детските градини и училищата работят 40 здравни кабинета, които се обслужват от 50 медицински специалисти.

„Можем да кажем, че през последните няколко години се вложиха много средства за подобряване на училищната база, сградния фонд, модернизирането и технологичното оборудване, което е една много положителна тенденция в българското образование“, коментира Найден Косев.

Близо 1 млн. 175 хиляди лева след кандидатстване по различни целеви програми на МОН бяха получени тази година от осем шуменски училища. Средствата са вложени в ремонтни дейности – ремонт на открита многофункционална спортна площадка в СУ „Йоан Екзарх Български“, ремонт на зала за хореография и физкултурен салон в СУ Сава Доброплодни“, ремонт на актова зала, фасада на основната сграда и на физкултурния салон в ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“, ремонт на класни стаи и общи помещения в ОУ „Св.С. Кирил и Методий“, село Царев брод, ремонт на класни стаи, коридори и дограма в ОУ „П. Волов“, село Мадара, вътрешен ремонт на стаи и коридори в общежитието на Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, ремонт на класни стаи и коридор в ОУ „Васил Левски“ в село Градище и ремонт на покрив в ОУ „Христо Ботев“ в село Ивански. Освен това още 180 000 лева от собствени средства на училищата и общинско финансиране са вложени в текущи ремонти на училищната база в общината. Ще започне изграждането и на модерен физкултурен салон в III ОУ „Димитър Благоев“ в Шумен със средства, осигурени от държавния бюджет през миналата година.

Найден Косев пожела на учениците и учителите, които отново ще се завърнат в класните стаи от утре, да са преди всичко здрави и много отговорни, за да се справим заедно с трудностите, пред които ни изправя пандемията. „Можем и трябва дадем по-качествено образование на нашите деца“, каза Косев по време на днешния брифинг в общината.

Откриването на новата учебна година в община Шумен утре, на 15 септември, ще става по график, който може да бъде видян тук.

 

Skip to content