ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1969 г.
Професия:
 
Образование:
 
Избран с политическа сила:
ПП ВМРО – Българско национално движение
Участие в предишен
ОбС: Не
Телефон за контакти:

Е-поща: smminkov@yahoo.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Просвета, образование и наука” – член
2. ПК “Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания” – член
3. Комисия по ЗПКОНПИ

Skip to content