Обявиха процедура за избор на нов омбудсман

Започва процедура за избор на обществен посредник на община Шумен, след като мандатът на настоящия омбудсман Иван Капралов изтече. Това реши на свое заседание днес временната комисия за избор на обществен посредник.

Кандидатите трябва да подадат молба, автобиография, диплома за висше образование, медицинско свидетелство за кандидатстване за работа, удостоверение за психично здраве, свидетелство за съдимост и мотивационно писмо в обем до две страници формат А4. Документите се подават в деловодството на Община Шумен (стая 204) в срок до 20 юли, включително.

Обявата за конкурса с всички изисквания е публикувана на информационното табло в сградата на общината, на сайта и фейсбук страницата на Община Шумен и в местни медии.

Следващото заседание на временната комисия за избор на обществен посредник е на 31 юли.

Skip to content