По-кратки срокове за премахване на изоставените автомобили

Община Шумен уведомява гражданите, че във връзка с изменения в Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства е съкратен срокът за премахване на изоставени автомобили, които се намират върху имот – държавна или общинска собственост.

Промените са приети с Постановление на МС от 31 декември 2020 г. и са обнародвани в Държавен вестник от 8 януари 2021 г. Според параграф №1 на Допълнителните разпоредби в наредбата на премахване подлежи моторно превозно средство с прекратена регистрация за повече от три месеца (досега – две години) от датата на прекратяване на регистрацията. На премахване подлежи и моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от три месеца (досега – две години) от определената дата за нов преглед за проверка на техническата му изправност.

От общината призовават гражданите, които са собственици на такива моторни превозни средства, да се съобразят с променените срокове и да преместят возилото в собствен имот или да го транспортират до площадка за временно съхранение или център за разкомплектоване.

Направените в нормативната база изменения ще дадат възможност за по-бързото решаване на проблема с изоставените автомобили и с осигуряването на повече места за паркиране. Затова от администрацията отново се обръщат към гражданите с молба да подават сигнали на денонощния дежурен телефон 054/ 857 677 и на интернет страницата на общината.

Skip to content