Детска градина „Изворче“ остава дежурна за деца на медици

Предвид въведените временни противоепидемични мерки в борбата с COVID 19 и загрижеността за осигуряване на пълноценни условия на труд за работещите в общинската здравна система със своя заповед кметът на община Шумен определи ДГ „Изворче“ в гр. Шумен за приемаща детска градина за деца на медицински специалисти, служители и работници в лечебни заведения, центрове, лаборатории към тях и здравни инспекции за периода 30.11. – 18.12.2020 г.
Медицинските специалисти, служители и работници в здравната система на община Шумен, които се нуждаят от предлаганата услуга, трябва да подадат заявление, съдържащо следните данни:
– три имена на детето, възраст и коя детска градина посещава в момента;
– три имена на родителя, настоящ адрес, месторабота, длъжност.
Заявленията следва да се изпращат на email: zdg35@abv.bg или d.savcheva@shumen.bg
Допълнителна информация може да се получите и на следните телефони:
0884889023 – Даниела Савчева – началник на отдел „Образование, наука и развитие“
0887643910 – Даниела Димитрова – директор на ДГ „Изворче“.

Skip to content